WYDANIE ONLINE

Jeśli kierowca zrobi odpoczynek od razu po dojeździe do dużego pojazdu, musi on trwać 11 godzin.Jeśli zacznie odpoczynek dopiero po wyruszeniu w trasę ciężarówką, może odpoczywać tylko 9 godzin.Różnica wynika z tego, czy w danej dobie kierowca podlega rozporządzeniu nr 561/2006, czy ustawie o czasie pracy kierowców.

czytaj więcej »

Francja wprowadziła zapowiadany przez nas obowiązek umieszczania na ciężarówce lub autobusie naklejek, ostrzegających o martwym polu. Jednak na razie za ich brak nie grozi kara – ostateczna wersja przepisów przewiduje okres przejściowy, który potrwa do końca marca. W tym czasie służby kontrolne po stwierdzeniu, że na ciężarówce lub autobusie nie ma naklejek, będą tylko udzielały pouczenia.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady, regulujące przewożenie odpadów tworzyw sztucznych. Wprowadzono zakaz wywozu odpadów tworzyw sztucznych do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ani OECD, z wyjątkiem czystych strumieni niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych, przeznaczonych do recyklingu. Zmiany dotyczą również przemieszczeń odpadów tworzyw sztucznych wewnątrz Unii Europejskiej. Celem zmian jest zwiększenie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów tworzyw sztucznych.

czytaj więcej »

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że kwarantanna nie będzie stosowana w stosunku do pracowników sektora transportu lub dostawców usług transportowych. Wyjątek ten będzie obejmował m.in. kierowców pojazdów towarowych, którzy przewożą towary do użytku na danym terytorium, jak również tych, którzy przemieszczają się tranzytem.

czytaj więcej »

Komisja Europejska przygotowała projekt nowelizacji, w której przewiduje przedłużenie ważności dokumentów związanych z transportem do 31 kwietnia. Powodem przedłużenia jest oczywiście epidemia COVID-19.

czytaj więcej »

Parlament Europejski zdecydował, że unijne oznaczenia będą obowiązkowe nie tylko w przypadku opon do pojazdów osobowych, ale również ciężarowych. Nowe etykiety mają się pojawić na oponach w maju 2021 roku. Na etykietach do ogumienia ciężarowego znajdzie się informacja o przyczepności opon na oblodzonej nawierzchni, a także symbol oznaczający w jakim tempie ściera się bieżnik. Jednak producenci sygnalizują, że nie zostało ustalone, jak należy badać szybkość ścierania się opony, więc możliwe jest opóźnienie.

czytaj więcej »

Od 1 lutego przewozy drogowe na terenie Węgier muszą być zgłaszane do specjalnego systemu. Dotyczy to zarówno firm węgierskich, jak i zagranicznych. Zgłaszać trzeba transport międzynarodowy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony, międzynarodowe przewozy na potrzeby własne pojazdami o DMC powyżej 7,5 tony oraz kabotaż. Bez znaczenia jest, czy pojazd jedzie z ładunkiem, czy „na pusto”.

czytaj więcej »

Zniesienie prawa do odmowy przyjęcia mandatu zakłada najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Kierowca, który nie zgadza się z nałożeniem mandatu, będzie musiał odwołać się do sądu rejonowego.

czytaj więcej »

Czekają nas duże zmiany w zakresie dozwolonych nacisków osi i w systemie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Jeśli chcesz odzyskać karę zapłaconą za brak zezwolenia albo wydatki na zezwolenia, musisz się pospieszyć!

czytaj więcej »

Przygotowywana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadzi zmiany w zakresie szkoleń kierowców, a więc kwalifikacji wstępnej i okresowej. Zmienią się programy szkolenia, miejsce przeprowadzania egzaminów, a także dokumentacja związana ze szkoleniami.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy potwierdziło, że badań okresowych, które zostały wykonane w okresie epidemii, nie ma potrzeby ponawiać po jej zakończeniu. Będą ważne tak długo, jak badania wykonywane w normalnym trybie.

czytaj więcej »

Wspólnik firmy transportowej, działającej jako spółka z o.o., może pracować w niej jako osoba zarządzająca transportem oraz kierowca.Jednak trzeba zwrócić uwagę, kto będzie podpisywał taką umowę.Prokurent nie powinien podpisywać umowy ze współwłaścicielem firmy transportowej.

czytaj więcej »

Gdy pracownik zatrudniony wcześniej na innym stanowisku zaczyna pracować jako kierowca, zaczyna też podlegać ustawie o czasie pracy kierowców.Jego ewidencja czasu pracy musi być dostosowana do wymogów dla kierowców.Po zmianie stanowiska trzeba zaprowadzić ewidencję nieobecności.

czytaj więcej »

Nowelizacja przepisów ustawy o drogach publicznych umożliwia odzyskanie pieniędzy wydanych na zezwolenia na przejazd pojazdów o naciskach do 11,5 tony, na karę za brak zezwolenia oraz za nadwyżkę wynikającą z błędnego obliczenia kary. Otrzymać możesz też odsetki od tych kwot. Co trzeba zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy międzynarodowy przewóz drogowy towarów na potrzeby własne na terenie UE pojazdami o DMC powyżej 3,5 t jest w jakikolwiek sposób normowany przepisami unijnymi, czy zastosowanie ma wyłącznie ustawa o transporcie drogowym?

czytaj więcej »

Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz do niego wymaganych dokumentów, poczekasz na świadectwo kierowcy dużo dłużej. Gdy wniosek jest niekompletny albo niepoprawnie wypełniony, BTM wzywa do uzupełnienia braków, przez co cała procedura się wydłuża.

czytaj więcej »

wiper-pixel