WYDANIE ONLINE

Stawki opłat za przejazdy autostradami państwowymi, które zapowiadaliśmy jakiś czas temu, obowiązują od 11 maja 2012 r.

czytaj więcej »

Brak wyposażenia dodatkowego, np. tablic kierunkowych oznacza, że autobus nie spełnia warunków technicznych przewidzianych dla autobusu przeznaczonego do przewozów regularnych.

czytaj więcej »

Przewoźnik posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego powinien cieszyć się pełnym zaufaniem osób, na rzecz których wykonuje tę działalność. Popełnienie przez niego przestępstwa umyślnego przeciwko wiarygodności dokumentów niweczy to zaufanie.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przygotowała rozporządzenie dotyczące dróg, na których pobiera się opłatę elektroniczną.

czytaj więcej »

Zakres uprawnień pracowników GITD został ograniczony od 21 czerwca. Do tej pory mogli nakładać mandaty za takie same naruszenia jak inspektorzy ITD.

czytaj więcej »

Chcesz wysłać w trasę dwie 2-osobowe załogi kierowców do prowadzenia autokaru na zmianę. Czy dzięki temu kierowcy będą mogli prowadzić dłużej?

czytaj więcej »

Prowadzisz firmę transportową i masz ciężarówkę, z której czasem korzysta Twój syn, np. aby przywieźć żwir pod budowę domu lub przy pracach polowych, ale nie jest on Twoim wspólnikiem. Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie? Czy jego wykresówki też trzeba trzymać w dokumentach?

czytaj więcej »

Od 21 czerwca inspektorzy ITD oprócz przewoźnika mogą także ukarać kierowcę przewożącego towary niebezpieczne.

czytaj więcej »

Niektórzy kierowcy jeżdżą z nieważnym prawem jazdy, gdyż chciało im się wymienić tego dokumentu na nowy. Jaka za to grozi kara?

czytaj więcej »

Nietrzeźwy kierowca miał wypadek. Czy przysługują mu świadczenia ubezpieczeniowe? Odpowiedź znajdziesz w wyroku Sądu Najwyższego

czytaj więcej »

Dnia 7 maja 2012 r. Minister Transportu wprowadził nowy wzór sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia przewoźnik może uchronić się przed karą od ITD, jeśli wykaże, że we właściwy sposób zorganizował pracę w swojej firmie. Jak to osiągnąć?

czytaj więcej »

Sejm pracuje nad projektem zmian w ustawie o PIP. Jeżeli zmiany wejdą w życie, inspektor pracy będzie mógł Ci nakazać podpisanie z pracownikiem umowy o pracę zamiast umowy zlecenia.

czytaj więcej »

Czy musisz jeździć do chorego kierowcy i sczytywać dane z jego karty co 28 dni?

czytaj więcej »

Często zdarza się, że kierowcy mają kartę do tachografu wyrobioną w innym kraju. Czy po zatrudnieniu się w polskiej firmie muszą ją wymienić albo wyrobić nową? Czy mogą jej normalnie używać do końca ważności?

czytaj więcej »

Od 7 maja 2012 r. obowiązuje nowy wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

czytaj więcej »

Ministrowie Środowiska i Gospodarki ustalili, w jaki sposób należy określać gęstość dla gatunków drewna przewożonego środkami transportu drogowego.

czytaj więcej »

Od 28 maja 2012 r. obowiązują nowe wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące stosowania przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej »

Nowe przepisy rozporządzenia postępowania z kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego obowiązują od 9 czerwca 2012 r. Zawierają m.in. nowy taryfikator mandatów.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych już obowiązuje.

czytaj więcej »

wiper-pixel