WYDANIE ONLINE

Przewoźnik, który zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy, uniknie kary za naruszenie czasu pracy kierowców. Tyle przepisy. Praktyka pokazuje, że nie zawsze to wystarcza, by uniknąć finansowej odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Jeżeli samochód po przekroczeniu granicy zatrzymuje się w Polsce w celu odebrania odpoczynku przez kierowcę, nie można uznać, że wraca z zagranicy, by zakończyć przewóz − taki pojazd nie skorzysta z wyłączeń okresowego zakazu ruchu.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowcy zabrakło pieniędzy na przejechanie ostatniego płatnego odcinka drogi, zostanie ukarany. Wysokość mandatu zależy od tego, czy opłata została uiszczona chociaż w części, czy wcale.

czytaj więcej »

Firma transportowa nie może zwrócić się o zapłatę waloryzacji, jeżeli minął więcej niż rok od wystawienia faktury.

czytaj więcej »

Obecnie, oprócz policji, uprawnienia do karania kierowców, przysługują też Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), straży miejskiej oraz straży granicznej.

czytaj więcej »

Faktury wystawione przez firmę sprzedającą karty paliwowe nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

czytaj więcej »

Szef ma prawo przejściowo powierzyć podwładnemu inne obowiązki niż określone w umowie o pracę.

czytaj więcej »

Są okoliczności, w których można nakazać podwładnemu pracować ponad ustalony wymiar godzin. Czasami pracownik ma jednak prawo nie zgodzić się na to.

czytaj więcej »

Samochód podlega rejestracji, nawet gdy są w nim części z innego pojazdu. To nieprawda, że wtedy umowa sprzedaży nie dokumentuje własności całego auta − orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca wykonuje przewóz drogowy po drogach publicznych, musi rejestrować swoje aktywności za pomocą tachografu.

czytaj więcej »

Osoba, która zamierza przewozić pasażerów, nie musi być jedynym posiadaczem pojazdu. Jednak jeśli chce dostać licencję, niezbędna może się okazać zgoda współwłaścicieli.

czytaj więcej »

Bus przewożący pasażerów na konkretnej trasie w określonych godzinach, wykonuje przewóz regularny − orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

czytaj więcej »

Za bardziej przeładowany pojazd grozi mniejsza kara niż za samochód, który tylko nieznacznie przekracza wagę. Przewoźnikowi opłaca się więc mocniej przeciążyć auto, mimo że jest to bardziej szkodliwe dla dróg.

czytaj więcej »

Wysokość, masa, szerokość oraz naciski na osie to cechy pojazdu, które powinny utrzymywać się w określonych granicach. Przestrzegania tych parametrów w określonych miejscach pilnują znaki drogowe.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Niskoemisyjny transport miejski”.

czytaj więcej »

Od stycznia kierujący do 23 lat nie mogą przewozić pasażerów na trasach powyżej 50 km. By uzyskać kwalifikację wstępną, muszą przedstawić zaświadczenie o wykonaniu badań.

czytaj więcej »

wiper-pixel