WYDANIE ONLINE

W rozporządzeniu określono, kiedy pilotowanie jest obowiązkowe. Wymieniono też uprawnienia pilota oraz opisano oznakowanie i wyposażenie pilotującego pojazdu.

czytaj więcej »

Czy wolno ukarać przedsiębiorcę, który nie może okazać tarczek podczas kontroli, ponieważ zostały zniszczone na skutek przyczyn losowych? Zobacz, jaki wyrok wydał w tej sprawie WSA w Krakowie.

czytaj więcej »

Przewoźnicy prowadzący przewozy regularne na terenie, na którym chce rozpocząć przewozy nowa firma transportowa, nie mają prawa głosu podczas postępowania o wydanie jej zezwolenia. Tylko przewoźnik ubiegający się o zezwolenie jest stroną postępowania w tej sprawie.

czytaj więcej »

Błędne wpisanie do protokołu kontroli miejsca i czasu jej przeprowadzenia nie musi oznaczać, że to, co zostało ustalone podczas kontroli, będzie nieważne. Wystarczy, że czas i miejsce kontroli zostaną potwierdzone innymi dowodami.

czytaj więcej »

Czy  zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu jest poprawnie wystawione, jeśli data zatrudnienia kierowcy na nim jest inna niż na ostatniej umowie o pracę?

czytaj więcej »

Jeśli Twoi kierowcy nie wykonują przewozów drogowych pojazdami o DMC powyżej 3,5 t ani autobusami – nie muszą poddawać się kwalifikacji wstępnej i okresowej. Jednak to niejedyny wyjątek!

czytaj więcej »

Nawet jeżeli kierowca już u Ciebie nie pracuje, musisz przechowywać wszystkie dokumenty poświadczające jego okresy prowadzenia i nieprowadzenia pojazdu.

czytaj więcej »

Ministerstwo Transportu pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie kontroli przewozu drogowego. Co się zmieni?

czytaj więcej »

Przewoźnik może płacić pracownikowi dodatki do wynagrodzenia na dwa sposoby – ryczałtem lub za faktycznie przepracowane godziny. Jak zapisać to poprawnie w regulaminie wynagradzania?

czytaj więcej »

Trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące urlopów oraz wypłaty wynagrodzeń.

czytaj więcej »

Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 1.600 zł brutto – wzrosłoby więc o 100 zł.

czytaj więcej »

Tak orzekł WSA w niedawnym wyroku. Uznał, że nie można skierować kierowcy na kurs, dopóki nie zostanie ustalone, ile naprawdę ma na koncie punktów karnych.

czytaj więcej »

Będzie to jednolity wzór, stosowany na terytorium całej Unii Europejskiej. Zacznie obowiązywać od 19 stycznia 2013 r. wraz z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami.

czytaj więcej »

Jednak zasadniczy problem z określeniem właściwości sądów wciąż nie został rozwiązany. Jakie ma to dla Ciebie skutki ?

czytaj więcej »

Być może już niedługo za przejazd remontowaną autostradą nie trzeba będzie płacić. Dlaczego?

czytaj więcej »

Bywa, że kierowcy, mają problem z nauczeniem się, jak wykonywać wpisy manualne do tachografów cyfrowych. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby nie płacić kar?

czytaj więcej »

Jak najłatwiej ustalić harmonogram czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy regularne na trasach do 50 km? Na podstawie rozkładu jazdy. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego zainicjowała prace nad projektem zmian w przepisach o mandatach. Chce nakładać na właścicieli pojazdów, zarejestrowanych przez fotoradary, kary w drodze decyzji administracyjnych. Dlaczego?

czytaj więcej »

Coraz częściej zdarza się, że Polacy sprowadzają samochody zarejestrowane w Anglii, które mają z reguły kierownicę po prawej stronie. Czy można nimi świadczyć usługi transportowe na terenie naszego kraju?

czytaj więcej »

wiper-pixel