WYDANIE ONLINE

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika zastąpi licencję krajową, a ta będzie wydawana tylko na przewozy zarobkowe – takie m.in. zmiany przewidziane są w nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Przewóz na potrzeby własne charakteryzuje się brakiem zysku. Nie można więc wystawiać faktur za taki rodzaj transportu.

czytaj więcej »

Jeżeli nikt nie zgłosił szkody towaru na tyle wcześnie, by powstał protokół uszkodzenia, można nie przyjąć skargi odbiorcy.

czytaj więcej »

Mandat za naruszenia zarejestrowane przez fotoradar dostanie właściciel samochodu, niezależnie od tego, czy to on nim kierował.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by Inspekcja Transportu Drogowego przestała ścigać właścicieli aut, którzy nie wskazali kierowcy pojazdu. ITD odmówiła.

czytaj więcej »

Od 30 marca 2013 r. do systemu płatnych dróg viaTOLL dodane zostaną kolejne trasy.

czytaj więcej »

Diety za podróż służbową powinny być ustalone za dobę i w ten sposób rozliczane, zgodnie z ogólnymi wymogami. Jednak należy pamiętać, że prywatne firmy mogą określić własne stawki diet.

czytaj więcej »

Fotoradary będą zainstalowane tylko w zaparkowanych pojazdach i w określonych miejscach. Środki uzyskane z mandatów mają trafiać na budowę dróg.

czytaj więcej »

Zanim organ udzieli zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych to sprawdzi, czy to nie zagraża innym firmom przewozowym. Powinien to zrobić za pomocą zbadania natężenia ruchu pasażerów na planowanej trasie w typowym okresie w ciągu roku, gdy liczba podróżujących jest najbardziej zbliżona do średniej.

czytaj więcej »

Zdarza się, że firmy zlecające przewóz zawierają w umowie zapis dotyczący nie tylko kar umownych, ale też odszkodowania. Jest to bardzo niekorzystne dla przewoźnika – oznacza, że w razie opóźnień będzie trzeba zapłacić ogromną sumę.

czytaj więcej »

Kierowca przewożący za granicę swoją skrzynię biegów oraz towar dla innej firmy potrzebuje odpowiednich dokumentów dla obu rodzajów transportu.

czytaj więcej »

Są trzy rodzaje mandatu karnego i każdy z nich rządzi się innymi prawami. Kierowca zostanie poinformowany o rodzaju nałożonej kary.

czytaj więcej »

Rozmieszczenie urządzeń rejestrujących przekroczenie prędkości ma być poprawione na podstawie opinii użytkowników aut.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie powiększone o odpowiedni dodatek przysługuje prowadzącemu, który wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych.

czytaj więcej »

Organ licencyjny w każdej chwili może sprawdzić, czy przewoźnik spełnia wymogi. Samo oświadczenie o ich spełnieniu z reguły nie wystarcza.

czytaj więcej »

Gdy kierowca przewozi szybko psujące się artykuły żywnościowe, nie ma obowiązku okazywania podczas kontroli oryginału lub kserokopii świadectwa ATP. Wystarczy, że na pojeździe zamontowana jest tabliczka znamionowa tego dokumentu.

czytaj więcej »

W skardze do sądu na niesłusznie nałożoną karę za brak opłaty drogowej zaznaczmy, że postępowania zostały rozdzielone.

czytaj więcej »

Komisja Europejska pozwała Polskę za niewdrożenie dyrektywy o czasie pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

czytaj więcej »

Za pojazd, który nie został wyrejestrowany, należy płacić podatek. Nawet wtedy, gdy nie jest używany albo gdy go zezłomowano − tak uznał sąd w Bydgoszczy.

czytaj więcej »

Dnia 1 marca zmieniły się przepisy o podróżach służbowych. Zapewniają wyższe stawki wynagrodzenia za wyjazdy krajowe i zagraniczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel