WYDANIE ONLINE

Sejm przyjął poprawki projektu ustawy zaproponowane przez senatorów. Zmiany wejdą w życie później, niż zakładano.

czytaj więcej »

Jeżeli nie przyjmiemy mandatu za wykroczenie stwierdzone fotoradarem, sprawa trafi do sądu. Nie należy się tego bać, ponieważ wyrok może być dla nas korzystny. Gdy radar złapie nasz pojazd również rozważmy, czy warto wskazywać kierowcę.

czytaj więcej »

Protesty kierowców zadziałały − minister transportu zmienił przepisy w sprawie lokalizacji urządzeń rejestrujących naruszenia.

czytaj więcej »

Kierowca samochodu wiozący maszynę wykorzystywaną do oczyszczania ścieków nie musi stosować się do norm czasu pracy. Decyduje o tym rodzaj przewozu, a nie pojazdu.

czytaj więcej »

Trwają prace nad systemem umożliwiającym obejrzenie swoich zdjęć z fotoradarów w Internecie – poinformował minister transportu Sławomir Nowak.

czytaj więcej »

Sprawcy wykroczeń drogowych w krajach UE będą szybciej wykrywani. Od 7 listopada 2013 r. państwa będą sobie przekazywać dane o kierowcach łamiących przepisy.

czytaj więcej »

Kierowcy nie zawsze należy się ryczałt za nocowanie w kabinie pojazdu. Wszystko zależy od wyposażenia, które zapewnił tam pracodawca.

czytaj więcej »

Aby dostać wpis do prawa jazdy uprawniający do wykonywania zawodu, kierowca musi ukończyć kwalifikację wstępną. Jednak szkolenie to nie jest wymagane, by przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

czytaj więcej »

Jeżeli Inspekcja Transportu Drogowego nie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu, ten może złożyć skargę. ITD nie ma prawa go za to ukarać.

czytaj więcej »

Zdarzają się nieprzewidziane okoliczności, które nie pozwalają przestrzegać wymogów dotyczących czasu pracy kierowców bez zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego. Wtedy można skorzystać z odstępstwa od przepisów.

czytaj więcej »

Jeżeli w decyzji o nałożeniu grzywny zostaną źle oznaczone dane kontrolowanego pojazdu, kierowca oraz numer protokołu kontroli, to nie można usunąć tych błędów. W takiej sytuacji decyzja o karze jest nieważna.

czytaj więcej »

Świadectwo działalności może być stosowane tylko w określonych sytuacjach. Aby zostało uwzględnione, musi być podpisane przez przewoźnika oraz kierowcę. Ponadto dokument trzeba dostarczyć w oryginale.

czytaj więcej »

Gdy łączna długość przewozów przekracza 50 km, przewoźnik nie jest zwolniony z obowiązku używania tachografu, jeżeli na całej trasie jedzie jeden autobus, którym kieruje jeden kierowca.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowcy nie mogą zapłacić za przejazd z przyczyn od siebie niezależnych. To jednak nie uchroni ich przed karą − tak orzekł wojewódzki sąd administracyjny.

czytaj więcej »

Kontrole w firmach, prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego, ciągną się zbyt długo – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Firmy, które mają mniejsze obroty, będą mogły wprowadzić bardziej elastyczne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników.

czytaj więcej »

Nawet jeśli przedsiębiorca posiada dokument, otrzyma karę, jeżeli nie da go kierowcy. Zaświadczenia nie można dostarczyć po zakończonej kontroli − taki wyrok wydał wojewódzki sąd administracyjny.

czytaj więcej »

Jeśli ITD w decyzji o karze nie poinformowała o przepisach wyłączających odpowiedzialność przedsiębiorcy, grzywna nie zostanie nałożona.

czytaj więcej »

Tachograf cyfrowy zamontowany w pojeździe zatrzymującym się w kilku miejscach, może przyczynić się do przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia auta. Inspektorzy tolerują 15 minut odchylenia.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek wypłacać diety kierowcy, bez względu na zapisane w umowie miejsce pracy. Świadczenie przysługuje nawet jeśli tym miejscem jest Unia Europejska.

czytaj więcej »

wiper-pixel