WYDANIE ONLINE

Czas pracy przedsiębiorców i kierowców pracujących na własny rachunek będzie trzeba odnotowywać w ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej »

Osoby objęte znowelizowanymi przepisami ustawy o czasie pracy kierowców będą podlegały nowym sankcjom. Kara za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy będzie wynosiła 1.000 zł.

czytaj więcej »

Od tego dnia należy się stosować tylko do najnowszych regulacji. Nie będzie można już jeździć według wcześniej obowiązujących zasad.

czytaj więcej »

Wykazanie straty w związku z prowadzeniem firmy nie musi świadczyć o trudnej sytuacji materialnej przedsiębiorcy. Nie oznacza więc automatycznego zwolnienia z płacenia kar. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

czytaj więcej »

Został opracowany nowy poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą przyczynić się do utraty dobrej reputacji. Jeśli wejdzie w życie, będzie ona groziła za inne naruszenia niż dotychczas.

czytaj więcej »

Za brak przewidzianych w przepisach części wyposażenia pojazdu ITD może nałożyć karę w wysokości tylko 2.000, a nie 5.000 zł. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

czytaj więcej »

Inspekcja może przeprowadzić kontrolę w firmie na skutek kontroli na drodze. Jeżeli jednak przewoźnik podejrzewa, że była to „zemsta” za kontrolę drogową, może się poskarżyć.

czytaj więcej »

Wraz z wprowadzeniem nowych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów zaczną obowiązywać również nowe stawki opłat za ich wydawanie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy pracujący na własny rachunek będą musieli rozliczać nie tylko czas jazdy, ale też czas pracy.

czytaj więcej »

Prokurator Generalny uznał, że grzywna za odmowę wskazania, kto kierował pojazdem, gdy zarejestrował go fotoradar, jest niezgodna z konstytucją.

czytaj więcej »

Kierowca, który nie opłacił przejazdu danym odcinkiem płatnej drogi, może zostać za to ukarany tylko raz. Nie ma znaczenia liczba bramownic, które zarejestrowały naruszenie.

czytaj więcej »

Organ, który udzielił licencji, może nakazać przewoźnikowi przedstawić w określonym terminie informacje i dokumenty potwierdzające, że spełnia wymagania i warunki określone w licencji. Jeżeli przewoźnik tego nie zrobi, może utracić licencję. Podejmując taką decyzję organ powinien dokładnie uzasadnić z jakich przyczyn zdecydował się na cofnięcie licencji.

czytaj więcej »

Osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji zawodowych będzie mogła nie przystępować do pisemnego egzaminu pod pewnym warunkiem. Tak przewiduje rozporządzenie ministra transportu do nowej ustawy o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Najwyższa Izba Kontroli zleciła służbom kontrolnym wojewodów audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach w całej Polsce.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie zmian w ustawie o transporcie drogowym będą obowiązywały nowe formularze zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu i spedycję.

czytaj więcej »

Operator białoruskiego systemu opłat drogowych, BelToll, uruchomił infolinię oraz stronę internetową dla użytkowników systemu. Opłaty zaczną obowiązywać od 1 lipca.

czytaj więcej »

Sześć miejsc obsługi podróżnych na autostradzie A4 zostanie rozbudowanych w województwach opolskim i śląskim. Dzięki temu powstanie więcej stanowisk postojowych dla ciężarówek.

czytaj więcej »

Jeżeli przewoźnik ma stracić licencję przewozową z powodu utraty wymogu dobrej reputacji, jego kłopoty finansowe nie są brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji w tej sprawie. Tak orzekł wojewódzki sąd administracyjny.

czytaj więcej »

Przywóz z zagranicy „na własnych kołach” pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony nie może być automatycznie kwalifikowany jako krajowy lub międzynarodowy transport rzeczy albo przewóz na potrzeby własne. Jeżeli jednak takim pojazdem przewożony jest ładunek, to należy posiadać licencję albo zaświadczenie na przewóz na potrzeby własne.

czytaj więcej »

wiper-pixel