WYDANIE ONLINE

Oszuści znaleźli sposób, by wyłudzić pieniądze od kierowców. Wysyłają im fałszywe mandaty z logo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

czytaj więcej »

Kierowcę nic nie chroni przed karą za brak opłaty elektronicznej. Nawet jeśli nie został powiadomiony o braku środków na koncie lub system źle zadziałał. Tak orzekł WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

Ograniczenia związane z wykonywaniem pracy w nocy nie dotyczą kierowcy pracującego na zlecenie. Jego wynagrodzenie nie jest także uzależnione od liczby wykonywanych kursów. Jednak taki zakaz dotyczy tylko kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 t.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, który dokonuje przewozów na potrzeby własne, czasami pomaga w prowadzeniu firmy ktoś z rodziny. Jednak wiąże się z tym duże niebezpieczeństwo.

czytaj więcej »

Właściciel firmy transportowej musi przechowywać dokumentację pracowniczą kierowcy. Natomiast gdy sam kieruje pojazdem, to nie ma obowiązku tego robić. Powinien tylko pamiętać o dokumentach wymaganych przez ustawę o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorca wypożycza komuś firmowe samochody, to podczas kontroli ITD nie musi dokumentować różnic w kilometrach na tarczce wynikających z tego, że pojazd był używany przez innego kierowcę.

czytaj więcej »

W sprzedaży zwiększyła się ilość paliw ciekłych, które nie spełniają norm jakościowych. Liczba „chrzczonych” próbek skoczyła w górę o więcej niż jedną trzecią w ciągu roku.

czytaj więcej »

Strażnicy stracą część uprawnień, jeżeli wejdą w życie zmiany w ustawie o straży miejskiej oraz w ustawie Prawo o ruchu drogowym zaproponowane przez Ruch Palikota.

czytaj więcej »

Po zarejestrowaniu naruszenia przez fotoradar właściciel auta powinien wraz z wezwaniem otrzymać zdjęcie umożliwiające identyfikację kierowcy. Jednak ITD nie wysyła fotografii. Mamy prawo się jej domagać, ponieważ może to uchronić przed karą.

czytaj więcej »

Podczas kontroli inspekcja może ustalać dowody dotyczące przejazdów, które odbyły się kiedy indziej niż w chwili zatrzymania. Ponadto niepodpisanie przez kierowcę protokołów przesłuchania i kontroli nie oznacza jeszcze, że informacje w nich zawarte nie będą dowodem w późniejszym postępowaniu.

czytaj więcej »

Polska licencja nie uprawnia do systematycznego transportu na terenie innego kraju. Natomiast można maksymalnie 3 razy przewieźć towar z jednego miejsca do drugiego w danym państwie bez przekraczania jego granic.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy chcą zdobyć bądź odnowić uprawnienia do przewozu ADR, powinni się pospieszyć. Niestety, bardzo możliwe, że kart niebawem zabraknie.

czytaj więcej »

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego zmienia adresy e-mailowe, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przenosi się w inne miejsce.

czytaj więcej »

Organy kontrolne i sądy sceptycznie podchodzą do okoliczności, w których wykresówki zostały zniszczone. Mimo to zawsze warto odwołać się od nałożonej kary, powoławszy się na przepis ustawy o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Kierowca ma obowiązek zaznaczać każdy rodzaj aktywności na wykresówce, nawet jeśli jest daleko od samochodu, którym jeździ inna osoba. Jeżeli tego nie zrobi, przewoźnikowi grozi kara.

czytaj więcej »

Od 1 lipca opłaty drogowe zaczną obowiązywać na Białorusi i na Węgrzech. W ich ślady zamierzają pójść także Rosjanie.

czytaj więcej »

Nowa opłata drogowa – podatek ekologiczny, czyli Ecotaxe – zacznie obowiązywać we Francji dopiero od 1 października, a nie, jak zapowiadano, od 20 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Często kierowcy, którzy w ramach działalności gospodarczą oferują usługi transportowe, dostają zlecenia od innych firm transportowych. Nie muszą z nimi zawierać umowy.

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego ukarała firmę transportową za to, że kierowca fałszował zapisy tachografu. Jednak właścicielka przedsiębiorstwa obroniła się przed karą.

czytaj więcej »

Czas wykorzystany przez organ kontrolny na przeprowadzenie poszczególnych czynności we własnej siedzibie musi być wliczony do ogólnego czasu trwania kontroli dopuszczalnego dla przedsiębiorców danej kategorii.

czytaj więcej »

Kierowca musi odebrać co najmniej 69 godzin odpoczynku raz na 2 tygodnie. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie ma wpływu na sposób odbierania odpoczynków tygodniowych i ich długość.

czytaj więcej »

wiper-pixel