WYDANIE ONLINE

Kierowcy pracujący na własny rachunek oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych muszą przestrzegać nowych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.

czytaj więcej »

Nałożenie więcej niż jednej kary wynoszącej 3.000 zł za przejazd tym samym odcinkiem drogi krajowej bez uiszczenia opłaty jest zasadne w dwóch przypadkach.

czytaj więcej »

Korespondencję urzędową należy wysyłać pod adres działalności gospodarczej przewoźnika, a nie do miejsca jego zamieszkania.

czytaj więcej »

Kierowca ma obowiązek zaznaczyć na wykresówce dojazd ze swojego miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa do miejsca zaparkowania pojazdu, którym wyruszy w trasę. W przeciwnym razie grozi mu mandat w wysokości 200 zł od ITD.

czytaj więcej »

Jeżeli właściciel firmy transportowej chce zlecić przewozy kierowcy prowadzącemu własną działalność, nie musi podpisywać z nim umowy. Jednak powinien to zrobić, by także ta osoba była odpowiedzialna za wykonaną pracę.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma strzec pracowników i przedsiębiorców przed skutkami kryzysu ekonomicznego. Firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników.

czytaj więcej »

Jeżeli opłaty za przejazdy wykonywane przed kontrolą zostały pobrane częściowo bezpodstawnie, to nie można przyjąć, że należność wymagana za kontrolowany przejazd nie została uiszczona. Jeśli okaże się, że stan konta nieuszczuplony o nieprawidłowo pobrane opłaty wystarczyłby na opłacenie kolejnego przejazdu, kara nie powinna zostać nałożona.

czytaj więcej »

Można zawrzeć umowę z kierowcą w taki sposób, aby uniknąć konieczności obliczania wysokości diet i ryczałtów za nocleg. Kierowca otrzymuje wtedy określone wynagrodzenie ryczałtowe za konkretne zlecenie.

czytaj więcej »

Są sytuacje, gdy należy to zrobić wcześniej. Za opóźnienia grożą wysokie kary, na szczęście nie są uzależnione od tego, jak bardzo się spóźniliśmy.

czytaj więcej »

Kierowca ma obowiązek udokumentować aktywność z 28 dni wstecz. Jednak wymóg ten nie dotyczy aktywności pojazdu, lecz aktywności kierującego.

czytaj więcej »

Jeżeli pojazd specjalny, np. żuraw, podnośnik czy zwyżka, nie jest konstrukcyjnie przystosowany do przewozu rzeczy, przejazdy nim nie podlegają przepisom rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Wprowadzenie elektronicznych opłat drogowych za przejazd po białoruskich drogach zostało przesunięte o miesiąc. Stawki wynoszą od 0,04 do 0,12 euro za kilometr.

czytaj więcej »

Praca w załodze kilkuosobowej jest nadal kwalifikowana jako przewóz w załodze, gdy dwóch kierowców zmienia pojazd na inny. Tak samo jest w sytuacji, gdy jeden z kierowców zostaje zastąpiony drugą osobą.

czytaj więcej »

Sprawy w sądach o wykroczenia zarejestrowane fotoradarem i naruszenia ustawy o transporcie drogowym będą trwały krócej.

czytaj więcej »

Warszawski sąd uznał, że przepisy, na podstawie których nakładane są kary za e-myto, mogą być sprzeczne z konstytucją i zwrócił się z tym do Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Na terytorium Węgier od 1 lipca 2013 r. obowiązuje elektroniczny system pobierania opłat drogowych. Opłatę za przejazd można uiszczać na dwa sposoby.

czytaj więcej »

Kierowca powinien okazać wykresówki lub dane z tachografu za dni, w których prowadził pojazd. Natomiast gdy nie robił tego, musi dysponować zaświadczeniem.

czytaj więcej »

Rekompensata za nie przysługuje w formie dni wolnych od pracy lub wynagrodzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel