WYDANIE ONLINE

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika zastąpi licencję krajową. Będą też nowe kary dla kierowców, przewoźników i oraz zarządzających transportem.

czytaj więcej »

Czasem kierowcy nie jadą we dwóch od początku do końca trasy, tylko dosiadają się do siebie w różnych konfiguracjach. Nie znaczy to, że nie mogą się rozliczać jako załoga 2-osobowa.

czytaj więcej »

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie został przystosowany do nowych przepisów Prawa o ruchu drogowym. Może to spowodować paraliż w rejestracji pojazdów.

czytaj więcej »

Przewidziano kary niepodlegające różnicowaniu ze względu na osobiste warunki sprawcy oraz okoliczności popełnienia wykroczenia. Prokurator Generalny chce je zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Przepisy umowy ADR na lata 2013−2014 zaczęły obowiązywać z miesięcznym opóźnieniem. Od kar nałożonych od 1 do 30 lipca można się odwołać.

czytaj więcej »

Kierowcy mogą robić odpoczynki tygodniowe poza bazą lub miejscem zamieszkania tak często, jak chcą. Nie muszą zjeżdżać do bazy w określonych odstępach czasu.

czytaj więcej »

Od 2 lipca, jeżeli kara po odjęciu błędów pomiarowych okaże się dużo wyższa niż przedtem, to ważenie nie będzie uwzględniane.

czytaj więcej »

Jeżeli przewożony cudzoziemiec nie ma wymaganego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, a kierowca tego nie sprawdził, przewoźnik zostanie ukarany.

czytaj więcej »

Gdy kierowca najpierw podpisuje z firmą transportową umowę zlecenia, a potem umowę o pracę, jako datę rozpoczęcia pracy najlepiej wpisać datę wykonania pierwszego przewozu.

czytaj więcej »

Wraz z wprowadzeniem nowych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów, zaczną obowiązywać również nowe stawki opłat za ich wydawanie.

czytaj więcej »

Część krajów ratyfikowała nowelizację umowy AETR, ale część nie. Dlatego w różnych państwach obowiązują odmienne normy dotyczące długości odpoczynków tygodniowych.

czytaj więcej »

Pojazd specjalny, który jest cięższy niż 3,5 t oraz może się samodzielnie poruszać, podlega opłatom drogowym za przejazd trasami objętymi systemem viaTOLL.

czytaj więcej »

Rażący brak nadzoru nad tak istotną dokumentacją świadczy o niedochowaniu niezbędnej staranności w jej zabezpieczeniu. Tak orzekł WSA w Poznaniu.

czytaj więcej »

Pracodawca musi wypłacić kierowcy ryczałt noclegowy za spanie w kabinie tylko wtedy, gdy ta nie spełnia określonych warunków.

czytaj więcej »

Gdy nie ma możliwości wystawienia kierowcy zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, powinien dane wpisać do karty lub wykresówki.

czytaj więcej »

Od 16 lipca zostali nimi objęci przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe oraz kierowcy pracujący na podstawie umów zlecenia.

czytaj więcej »

Kierowca, który przewozi szybko psującą się żywność, musi mieć przy sobie świadectwo ATP. Inaczej Inspekcja Transportu Drogowego może ukarać zarówno przewoźnika, jak i zarządzającego transportem.

czytaj więcej »

 Wyszło rozporządzenie do ustawy o transporcie. Zawarto w nim wzory zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji.

czytaj więcej »

Coraz częściej właściciele prywatnych parkingów blokują koła pojazdów, które stoją tam za długo. Sprawa trafiła więc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej »

Mandat opłacony w terminie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych. Tak Ministerstwo Finansów chce skłonić Polaków do szybszego regulowania grzywien.

czytaj więcej »

Żeby jednak być zwolnionym z egzaminu, trzeba spełnić pewien warunek.

czytaj więcej »

wiper-pixel