WYDANIE ONLINE

Od 16 lipca 2013 r. ewidencję czasu pracy muszą mieć również kierowcy samozatrudnieni, wykonujący przewozy na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także przedsiębiorcy osobiście kierujący pojazdami. Za brak prowadzenia ewidencji grozi 1.000 zł kary.

czytaj więcej »

Elektroniczny system opłat drogowych na Białorusiruszył 1 sierpnia 2013 r. Jednak są problemy z jego funkcjonowaniem, a kary za brak opłacenia przejazdu i tak są nakładane.

czytaj więcej »

Rząd planuje nowelizację Kodeksu karnego, która umożliwi policjantom użycie siły wobec pijanych kierowców w celu pobrania ich krwi do badania.

czytaj więcej »

Został opracowany program nowego kursu reedukacyjnego. Niestety zmiany nie będą korzystne dla kierowców.

czytaj więcej »

Aby kierowca wykonujący dzieło mógł otrzymać pokrycie kosztów podróży służbowych, musi wynikać to z treści zawartej umowy.Należności te można wyłączyć z podatku dochodowego oraz ze składek do ZUS.

czytaj więcej »

Kierowcy samozatrudnieni oraz wykonujący przewozy na podstawie umowy zlecenia mają prawo do przerwy podczas pracy. Jednak najpierw powinni robić przerwy w jeździe.

czytaj więcej »

Taki kierowca nie może pracować więcej niż 10 godzin na dobę, podczas której pracuje także w nocy. Należy określić dla niego 4 godziny pory nocnej od 0.00 do 7.00.

czytaj więcej »

Kierowca zostawiający auto pod opieką pracownika myjni lub serwisu powinien upewnić się, czy ma on uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeżeli tak nie jest, a uszkodzi auto, to kierowca może nie dostać odszkodowania w ramach AC.

czytaj więcej »

Aby wykonywać międzynarodowe przewozy na potrzeby własne, należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie. Ponadto trzeba odbyć szkolenie oraz przestrzegać przepisów o czasie pracy kierowców.

czytaj więcej »

Inspektor ITD nie ma prawa wejść do samochodu, przeglądać dokumentów ani pobierać danych z tachografu, jeśli nie będzie przy nim kierowcy.

czytaj więcej »

Do czasu pracy kierowcy wlicza się wszystkie czynności, które wykonuje w związku z przewozem drogowym. Należy do nich także dojazd do miejsca, w którym stoi służbowy pojazd, jednak pod pewnym warunkiem.

czytaj więcej »

Nawet jeżeli nie została przekroczona DMC pojazdu, to przekroczony nacisk osi sprawia, że pojazd jest nienormatywny. Kary można uniknąć tylko, gdy przewozi się ładunek sypki luzem.

czytaj więcej »

Mąż właścicielki firmy transportowej może wykonywać przewozy na jej rzecz, pod warunkiem że łączy ich wspólnota majątkowa. Od tego również zależy wymiar jego czasu pracy.

czytaj więcej »

Dokument pozwalający pracować na stanowisku kierowcy może nazywać się „orzeczenie lekarskie” lub „zaświadczenie lekarskie”. Aby był ważny, istotna jest jego treść. Ponadto musi być wystawiony przez lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.

czytaj więcej »

Również przewoźnik będzie karany za nieuiszczenie elektronicznej opłaty drogowej. Ponadto będzie można dostać tylko jedną karę w jednym dniu, bez względu na liczbę mijanych bramownic. Takie zmiany opracowało Ministerstwo Transportu.

czytaj więcej »

Pierwsze rozszerzenie systemu płatnych dróg nastąpi 31 października 2013 r., a drugie 1 grudnia 2013 r.

czytaj więcej »

Kierowca ma prawo na chwilę wyjąć wykresówkę z tachografu, aby obliczyć, jak długo może jeszcze prowadzić pojazd. Jednak po otwarciu tachografu nie może podjeżdżać podczas wykonywania odpoczynku.

czytaj więcej »

Od 14 września 2013 r. aby wwieźć towary z Unii Europejskiej do Rosji, będzie trzeba wykupić dodatkową polisę celną.

czytaj więcej »

Ministerstwo transportu chce wprowadzić wspólny elektroniczny system poboru opłat drogowych na autostradach. Jednak nie da się wprowadzić wspólnego cennika, można jedynie ujednolicić sposób płatności.

czytaj więcej »

Syn właściciela firmy może wykonywać przewozy tylko po spełnieniu odpowiednich warunków. Nawet wtedy, gdy jeździ rzadko.

czytaj więcej »

W 2014 roku minimalna płaca za pracę wzrośnie o 80 zł w porównaniu z rokiem obecnym i wyniesie 1.680 zł. Postulaty związków zawodowych domagających się wynagrodzenia na poziomie 1.720 zł nie zostały uwzględnione.

czytaj więcej »

Francja potwierdziła, że system Ecotaxe zostanie uruchomiony 1 października 2013 r. Opłaty za przejazd wyniosą od 8 do 14 centów za kilometr. Przewoźnicy będą mogli liczyć na rabaty.

czytaj więcej »

Zawodowi kierowcy nie mogą być karani, jednak nie wiadomo dokładnie, jak mają potwierdzić swoją niekaralność. Najczęściej sami składają oświadczenia w tej sprawie.

czytaj więcej »

Kierowca świadczący usługi kierowania pojazdem dla firmy może zatrudniać innych kierowców. Jednak przewoźnik musi się na to zgodzić, ponieważ będzie za nich odpowiadał.

czytaj więcej »

Ryczałt przysługuje pracownikowi za tyle noclegów, ile w rzeczywistości wystąpiło. Pracownik ma prawo do ryczałtu bez względu na to, w jakiej porze dnia korzystał z noclegu.

czytaj więcej »

Kierowca musi okazać inspektorom ITD jedynie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu za okres 28 dni poprzedzających kontrolę.

czytaj więcej »

wiper-pixel