WYDANIE ONLINE

Właściciela auta nie można ukarać za niewskazanie kierowcy, który popełnił wykroczenie, jeżeli zdjęcie z fotoradaru jest złej jakości. Tak orzekł sąd z Wrocławia.

czytaj więcej »

Umowa ADR nie przewiduje, aby podczas transportu w pojeździe przebywała osoba przypadkowa, niezwiązana ani z przewozem, ani z żadnym z uczestników przewozu.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca ma obowiązek nadzorować przestrzeganie czasu pracy kierowców nie tylko wtedy, gdy może sprawować nad nimi bezpośrednią kontrolę. Tak orzekł olsztyński WSA.

czytaj więcej »

Ministerstwo Transportu planuje powstanie jednego systemu informatycznego i jednolitej bazy pytań dla wszystkich ośrodków egzaminacyjnych. Poza tym pytania mają nie być już tak absurdalne. Jednak nie wiadomo, czy te obietnice zostaną spełnione.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca podpisał wykresówkę jedynie inicjałem imienia i nazwiskiem, to przedsiębiorca może uniknąć kary. Ważne, aby podpis identyfikował kierowcę. Tak orzekł WSA w Olsztynie.

czytaj więcej »

Nie ma żadnych regulacji dotyczących obowiązku wymiany tachografów analogowych na cyfrowe poza niektórymi sytuacjami. Co więcej, nie warto ulegać namowom i wymienić urządzenie.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca wykonuje przewozy nocą, a śpi w aucie w dzień, to nie ma prawa do ryczałtu za nocleg. Zasada ta obowiązuje tylko przy podróżach krajowych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie ma obowiązku szczegółowej analizy danych dotyczących czasu pracy kierowców. Musi tylko je regularnie pobierać i przechowywać. Jednak lepiej wiedzieć, jak pracują kierowcy, żeby zapobiegać naruszeniom.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie musi skanować wykresówek i gromadzić ich w formie cyfrowej. Natomiast ma obowiązek przechowywać je w oryginale przez 12 miesięcy.

czytaj więcej »

Kontrola NIK potwierdziła najgorsze przypuszczenia kierowców. Przenośne fotoradary bywają ustawiane przez straże gminne w miejscach, gdzie najłatwiej namierzyć dużą liczbę pojazdów.

czytaj więcej »

Wdrożenie systemu Ecotaxe planowane na 1 października 2013 r. zostało przesunięte na 1 stycznia 2014 r. Okazało się, że system nie jest dobrze przygotowany.

czytaj więcej »

Weksle w stosunkach pracodawca − pracownik są nieważne, a mimo to firmy często uzależniają od tego podpisanie umowy o pracę. Stosowanie takich praktyk ma być karane wysoką grzywną.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o nieprowadzeniu powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie. Jednak jeżeli kierowca przez dłuższy okres nie prowadził, tylko wykonywał inną pracę, można wystawić mu zaświadczenie, które nie będzie uwzględniało wolnych dni.

czytaj więcej »

Ministerstwo Transportu chce, aby wysokość mandatu była uzależniona od grubości portfela kierowców.

czytaj więcej »

Od 16 lipca 2013 r. kierowców-przedsiębiorców oraz pracujących na zlecenie obowiązuje norma tygodniowego czasu pracy. Ponadto cały czas muszą pamiętać o przestrzeganiu czasu prowadzenia pojazdu.

czytaj więcej »

Jeśli podróż zagraniczna, liczona od przekroczenia granicy, poprzedzona jest przejazdem na obszarze Polski, wówczas jej część krajową i zagraniczną należy rozliczać odrębnie.

czytaj więcej »

Gdy ze względu na rodzaj przewozów przedsiębiorca nie musi używać wykresówek, najważniejszym dowodem w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców jest ewidencja czasu pracy. Tak wynika z wyroku olsztyńskiego sądu.

czytaj więcej »

Nie zmienił się zakres i sposób kontrolowania przewozu. Inspektorzy wydają jedynie nieco inne protokoły podczas kontroli na drodze oraz w siedzibie przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 ikm/h, stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Będą także płacić wyższe mandaty. Takie zmiany proponuje Komenda Główna Policji.

czytaj więcej »

W takich przewozach nie ma sankcji za niezgłoszenie pojazdu do zaświadczenia. Należy tylko pamiętać, że przewozy może wykonywać sam przedsiębiorca lub jego pracownik.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność za nieuiszczenie elektronicznej opłaty drogowej będzie ponosił przede wszystkim właściciel pojazdu. Ponadto kara będzie mogła zostać nałożona raz na dobę. Takie m.in. zmiany przewiduje Sejm w systemie viaTOLL.

czytaj więcej »

Kierowca, który jest jednocześnie przewoźnikiem, musi odbierać odpoczynek tygodniowy. W jego trakcie nie może zajmować się czynnościami związanymi z pracą.

czytaj więcej »

Pomimo że kierowca nie był zatrudniony, to jednak przedsiębiorca musi mu wystawić zaświadczenie o działalności. Wystawiając je, można oprzeć się na oświadczeniu kierowcy, z którego wynika, że nie prowadził pojazdu.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca zobaczy czekających ludzi przed przejściem dla pieszych, będzie musiał się zatrzymać i przepuścić ich. Ponadto, aby uzyskać prawo jazdy, przyszli kierowcy będą musieli zdać egzamin praktyczny z udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej »

Od tego dnia każdy kierowca jadący po drogach tranzytowych musi mieć w pojeździe zainstalowane urządzenie pokładowe, aby uiszczać elektroniczną opłatę drogową.

czytaj więcej »

wiper-pixel