WYDANIE ONLINE

We całej UE od 7 listopada 2013 r. mają obowiązywać przepisy ułatwiające dochodzenie należności za wykroczenia drogowe popełnione przez cudzoziemców. 

czytaj więcej »

Jeżeli właściciel pojazdu wskaże na zdjęciu z fotoradaru złą osobę, zostanie ukarany.

czytaj więcej »

Do Sejmu trafił projekt zmian w prawie pracy. Ma być promowane zatrudnienie na czas nieokreślony i ograniczenie pracy na podstawie tzw. umów śmieciowych.

czytaj więcej »

Jest to możliwe tylko pod pewnym warunkiem. Podmiot wykonujący przewóz na potrzeby własne musi mieć licencję na transport drogowy lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów jednej kategorii, to musi zwrócić prawo jazdy. Gdy w dokumencie tym są także uprawnienia innej kategorii, to organ ma obowiązek wydać kierowcy prawo jazdy w tym zakresie. Tak orzekł olsztyński sąd.

czytaj więcej »

Normy czasu pracy kierowców w przewozach na potrzeby własne obowiązują w zasadzie takie jak w transporcie drogowym. Aby wykonywać te przewozy, należy uzyskać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Podczas transportu niektórych odpadów z przekroczeniem granicy Polski kierowca musi mieć w pojeździe specjalny dokument informacyjny.

czytaj więcej »

Wyroby zawierające azbest nie podlegają przepisom ADR pod pewnym warunkiem. Muszą być tak zapakowane, żeby podczas transportu nie mogły się uwolnić niebezpieczne ilości włókien azbestu łatwe do wchłonięcia drogą oddechową.

czytaj więcej »

Trzeba zgłosić się do wydziału komunikacji po wydanie wtórnika prawa jazdy, gdy je zgubimy lub ktoś nam je ukradnie. Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży tego dokumentu nie uprawnia do kierowania pojazdem.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo komunalne odbierające odpady z instytucji oraz z gospodarstw domowych może skorzystać z wyłączenia dotyczącego czasu jazdy zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe oraz niezatrudniony kierowca mają prawo do przerwy po 6 godzinach pracy. Gdy wykorzystają przerwę w prowadzeniu pojazdu, to nie obowiązuje ich już przerwa w pracy.

czytaj więcej »

Komisja Europejska nie zgodziła się, żeby Niemcy pobierały opłatę od zagranicznych kierowców osobowych aut za przejazd autostradami. Jest to dyskryminacja.

czytaj więcej »

Zdaniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego kierowcy nie powinni być karani za naruszenia przepisów o czasie jazdy, obowiązkowych przerwach i odpoczynku stwierdzone podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Pracodawca nie może zastępować ryczałtami należności z tytułu delegacji, czyli diet oraz kosztów dojazdu.

czytaj więcej »

Inspekcja karząc za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców, musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności. Nie może opierać się tylko na twierdzeniu, że przedsiębiorca ma obowiązek przeciwdziałać takim naruszeniom. Taki wyrok wydał sąd w Gdańsku.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że inspekcja za często korzysta z nieoznakowanych samochodów. Dlatego zwrócił się do ministra transportu, aby zmienił przepisy regulujące tę kwestię.

czytaj więcej »

Kierowca i przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne, nie muszą przedstawić zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

czytaj więcej »

Kierowcy przewożący na potrzeby własne muszą zrobić kwalifikację wstępną oraz szkolenie okresowe. Wpis o tych uprawnieniach powinien znaleźć się w prawie jazdy.

czytaj więcej »

Przewozy wykonywane w związku z odprowadzaniem ścieków nie podlegają przepisom dotyczącym czasu jazdy. Jeżeli kierowca pojazdu zajmuje się głównie oczyszczaniem kanalizacji, to nie musi odbywać kwalifikacji wstępnej.

czytaj więcej »

Kierowca pojazdu z przyczepą, których łączna DMC wynosi ponad 3,5 t i którymi wykonuje przewóz, musi mieć odpowiednie uprawnienia oraz przestrzegać czasu pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli przewoźnik złożył oryginał świadectwa ADR do Transportowego Dozoru Technicznego w celu przedłużenia ważności tego dokumentu, może wyposażyć kierowcę w kopię świadectwa. Jednak tylko wtedy. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie.

czytaj więcej »

GITD zapowiada, że wprowadzi system odcinkowego pomiaru prędkości, który ma wyłapywać za szybko jeżdżących kierowców.

czytaj więcej »

wiper-pixel