WYDANIE ONLINE

Resort transportu został połączony z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Nowym resortem rządzi Elżbieta Bieńkowska. To efekt rekonstrukcji rządu.

czytaj więcej »

Kontrola NIK wykazała, że część bramownic stwarza zagrożenie dla kierowców. Ponadto nie można karać kilka razy za przejazd jednym odcinkiem drogi bez opłaty elektronicznej.

czytaj więcej »

Posłowie chcą, aby kierowcy w określonym czasie jeździli na zimowych oponach. Jednak Ministerstwo Transportu nie jest przekonane do tego pomysłu.

czytaj więcej »

Kierowcy będą mogli zapoznać się z informacjami o używanym samochodzie na stronach internetowych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

czytaj więcej »

Nowa ustawa o czasie pracy kierowców w zakresie odpoczynków odsyła tylko do przepisów rozporządzenia nr 561/2006 i umowy AETR. A zatem nic się nie zmieniło w tym aspekcie.

czytaj więcej »

Kierowca wykonujący przewozy poza drogą publiczną nie musi przestrzegać norm czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Jednak musi mieć ewidencję czasu pracy.

czytaj więcej »

Podajemy wymiary czasu pracy w 2014 roku dla miesięcznych i dłuższych okresów rozliczeniowych.

czytaj więcej »

Przewożąc towar na potrzeby własne, nie trzeba mieć specjalnego dokumentu. Muszą jedynie wynikać z niego podstawowe informacje.

czytaj więcej »

Firma transportowa decyduje, w jakiej formie wyda polecenie wyjazdu służbowego.

czytaj więcej »

Nie wolno korzystać z uprawnień transportowych kogoś innego. Są inne sposoby na wykonywanie usług przewozowych.

czytaj więcej »

Tachograf musi być zainstalowany w pojeździe, gdy przewóz wykonywany jest zarobkowo lub pomocniczo do prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

Łączna kwota tych składników wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

czytaj więcej »

Można ustalić inny termin wypłaty świadczenia za podróż służbową niż od razu po złożeniu rozliczenia.

czytaj więcej »

Nawet gdy kierowca oświadczy, że ponosi pełną odpowiedzialność za stwierdzone naruszenie, przedsiębiorca nie uniknie kary.

czytaj więcej »

Jeśli jednak kierowca odbył inny kurs reedukacyjny wcześniej, niż został skierowany na sprawdzenie kwalifikacji, to organ powinien wyjaśnić z policją liczbę punktów karnych kierowcy.

czytaj więcej »

ITD kontroluje przede wszystkim przestrzeganie czasu pracy kierowców podczas kontroli na drodze i w firmie, ale nie tylko.

czytaj więcej »

Kierowca, który ukrył fakt, że stracił prawo do wykonywania zawodu, odpowiada w pełnej wysokości za szkody, które pracodawca poniesie z tego tytułu.

czytaj więcej »

Gdy chce się podpisać umowę zlecenia z kierowcą, trzeba przestrzegać kilku zasad, by nie narazić się na zakwalifikowanie jej jako umowy o pracę.

czytaj więcej »

Czas przejazdu pomiędzy oddziałami przedsiębiorstwa jest czasem pracy, ponieważ pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy.

czytaj więcej »

Opłaty drogowe we Francji nie wejdą w życie 1 stycznia 2014 r., jak zapowiadano. Zaczną obowiązywać w 2015 roku.

czytaj więcej »

Niemcy zamierzają wprowadzić winietę, chociaż pobieranie opłat od cudzoziemców za przejazd ich autostradami zostało uznane za dyskryminację.

czytaj więcej »

Mierzy tylko prędkość najszybszego auta znajdującego się w jego zasięgu. Nałożenie mandatu za przekroczenie prędkości zarejestrowane tym radarem może być nieprawidłowe.

czytaj więcej »

Polska oraz inne kraje UE będą przekazywały sobie dane piratów drogowych w 2014 roku. CEPiK została dopiero dostosowana do systemu automatycznej wymiany informacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel