WYDANIE ONLINE

Nowe stawki diet przyznawanych za krajowe i zagraniczne podróże służbowe zostały określone w przepisach, które weszły w życie 1 marca 2013 r. 

czytaj więcej »

Pracownikowi przysługuje 6 zł ryczałtu na przejazdy komunikacją miejską. Dostanie go za każdą dobę podróży krajowej, w której korzystał z lokalnych środków transportu.

czytaj więcej »

Po zmianach przepisów dieta za dobę podróży na terenie Polski wynosi 30 zł. Gdy pracownik ma zapewniony bezpłatny posiłek podczas wyjazdu, wtedy wysokość diety ulega zmniejszeniu.

czytaj więcej »

Pracownikowi przysługuje świadczenie w wysokości, która obowiązuje dla danego państwa. Może także otrzymać zwrot kosztów przewozu bagażu.

czytaj więcej »

Jeżeli delegowany jedzie własnym samochodem, to dostanie zwrot pieniędzy wyliczony według odpowiedniej stawki za kilometr. Natomiast kierowcy podróżującemu służbowym autem nie przysługuje zwrot wydatków na przejazd.

czytaj więcej »

Pracownikowi należy się zwrot wydatków poniesionych za nocowanie w kraju. Są sytuacje wyjątkowe, w których przełożony może oddać większą sumę.

czytaj więcej »

Służbowy wyjazd oznacza co innego dla zawodowych kierowców, a co innego dla pozostałych pracowników. Dla kierowców jest to tak naprawdę codzienny obowiązek.

czytaj więcej »

Termin na rozliczenie delegacji to 2 tygodnie. Tyle czasu ma podwładny, by dostarczyć rachunki. Nie musi dokumentować diet oraz ryczałtów.

czytaj więcej »

Pracodawca jako cel podróży służbowej może wskazać więcej niż jeden kraj. Wtedy pracownikowi przysługują diety określone dla kilku państw.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione na leczenie za granicą należy oddać pracownikowi. Jednak nie wszystkie koszty usług medycznych podlegają zwrotowi.

czytaj więcej »

Dieta za delegację należy się pracownikowi prywatnemu i państwowemu. Ponadto może on liczyć na zwrot kosztów poniesionych w podróży oraz poprosić o zaliczkę.

czytaj więcej »

wiper-pixel