WYDANIE ONLINE

Od 15 sierpnia wykonywanie transportu drogowego bez zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będzie niemożliwe. Do tej pory funkcję zezwolenia pełniła licencja na wykonywanie transportu drogowego.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa ubiegające się o licencję na transport drogowy muszą spełniać warunki niekaralności i posiadania kompetencji zawodowych. Powinny także posiadać odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

czytaj więcej »

Czas pracy przedsiębiorców i kierowców pracujących na własny rachunek będzie trzeba odnotowywać w ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej »

Przewoźnicy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ wymóg posiadania bazy w firmie nie będzie trudny do spełnienia. Tak naprawdę będzie potrzebne tylko jedno miejsce.

czytaj więcej »

Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, należy udokumentować zdolność finansową za pomocą odpowiednich dokumentów. Muszą być poświadczone przez upoważnione osoby.

czytaj więcej »

Osoby objęte znowelizowanymi przepisami ustawy o czasie pracy kierowców będą podlegały nowym sankcjom. Kara za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy będzie wynosiła 1.000 zł.

czytaj więcej »

Osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji zawodowych nie będzie musiała przystępować do pisemnego egzaminu pod pewnym warunkiem. Tak przewiduje rozporządzenie ministra transportu do nowej ustawy o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie zmian do ustawy zaczną obowiązywać nowe sankcje zarówno dla kierowcy, dla zarządzającego, jak i dla przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Wraz z wprowadzeniem nowych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów zaczną obowiązywać również nowe stawki opłat za ich wydawanie.

czytaj więcej »

Certyfikat kompetencji zawodowych nie jest konieczny, aby zostać przewoźnikiem. Wówczas jednak należy zatrudnić osobę posiadającą taki certyfikat, która będzie zarządzała transportem w firmie.

czytaj więcej »

Przewoźnik lub zarządzający transportem musi spełniać wymóg dobrej reputacji. Jej utrata powoduje niemożność wykonywania pracy. Na szczęście dobrą reputację można odzyskać.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy pracujący na własny rachunek będą musieli rozliczać nie tylko czas jazdy, ale też czas pracy.

czytaj więcej »

Ustawa o czasie pracy kierowców zacznie obowiązywać od 16 lipca, natomiast ustawa o transporcie drogowym - od 15 sierpnia. Nowelizacja ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej »

Licencja nadal będzie potrzebna na wykonywanie transportu. Czasami będzie konieczna oprócz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

czytaj więcej »

wiper-pixel