WYDANIE ONLINE

Wraz z nowelizacją w ustawie o transporcie drogowym pojawiły się nowe sankcje dla przedsiębiorcy transportowego. Te dotyczące czasu pracy kierowców grożą mu od 16 lipca 2013 r., a pozostałe od 15 sierpnia.

czytaj więcej »

Gdy inspektor podczas kontroli stwierdzi naruszenie przepisów, odnotuje to w protokole i będzie chciał nałożyć karę. Kierowca może się z tym nie zgodzić i nie podpisać protokołu. Będzie to korzystnym dowodem w postępowaniu przed sądem.

czytaj więcej »

Jeśli zarządzający transportem naruszył obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuścił, nawet nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze. Grozi mu nawet 2.000 zł grzywny. Jednak wiele zależy od zeznań kierowcy.

czytaj więcej »

Kontroli podlegają dane z tachografów i kart kierowcy. Za ich nieokazanie grożą wysokie kary, tym bardziej że kara jest nakładana za brak dokumentu z jednego dnia pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Od 15 sierpnia 2013 r. przewoźnik ma aż 28 dni na zgłoszenie na piśmie organowi licencyjnemu wszystkich zmian danych. Trzeba również powiadamiać o zmianach w przypadku przewozów na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Inspektorzy w przedsiębiorstwie najwnikliwiej sprawdzają czas pracy kierowców. Wtedy za te naruszenia odpowiada także kierowca, oprócz przedsiębiorcy i zarządzającego transportem. Jednak nie zawsze zostanie ukarany.

czytaj więcej »

Inspektorzy sprawdzają badania i szkolenia kierowców, którzy wykonują dla przedsiębiorcy przewozy drogowe w dniu kontroli. Tylko ich orzeczenia i zaświadczenia trzeba przechowywać w firmie.

czytaj więcej »

Kara może być nałożona w formie decyzji administracyjnej lub w formie mandatu. Od tej pierwszej można się odwołać, a czas na jej zapłatę wynosi 30 dni. Mandat należy zapłacić w ciągu 7 dni bez możliwości odwołania się.

czytaj więcej »

Kierowcy podlegają karom za naruszenia przepisów o czasie jazdy, przerwach lub odpoczynku oraz za nieokazanie wymaganych dokumentów. Grzywny wynoszą od 500 do nawet 2.000 zł.

czytaj więcej »

Długość kontroli w przedsiębiorstwie zależy od jego wielkości. Jeżeli zostanie przekroczona, wykryte naruszenia nie mogą być podstawą do nałożenia kary.

czytaj więcej »

Przewoźnik ma prawo walczyć o zmniejszenie lub cofnięcie kary nałożonej podczas kontroli na drodze. Jeżeli zebrane dowody nie zostaną uwzględnione, można spróbować odwołać się od kary.

czytaj więcej »

Inspektor nie ma prawa wejść do samochodu, przeglądać wymaganych dokumentów ani pobierać danych z tachografu, jeśli nie będzie przy nim kierowcy.

czytaj więcej »

Do kontroli w przedsiębiorstwie warto dobrze się przygotować zamiast jej unikać. Za niepoddanie się kontroli grozi kara 10.000 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel