WYDANIE ONLINE

Kary z fotoradarów będą zależały od średniej krajowe i nie będą zasilały budżetu gmin.

czytaj więcej »

Proponowane są wyższe grzywny oraz dłuższy pobyt w więzieniu. Winni będą także kierowani na terapię i do prac społecznych.

czytaj więcej »

Projekt MSW okazał się kompletną porażką. Chodzi o dostęp online do danych na temat zarejestrowanych w Polsce samochodów.

czytaj więcej »

Tygodniowy czas jazdy nie może przekroczyć 56 godzin ani 60 godzin czasu pracy.

czytaj więcej »

Samozatrudniony kierowca często pracuje dla różnych osób. Każda z nich ma obowiązek ewidencjonować jego czas pracy.

czytaj więcej »

Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami określonymi dla kategorii V.

czytaj więcej »

Obu kierowców należy potraktować tak samo, jeśli chodzi o rozliczenie podróży, ponieważ dla obu z nich wyjazd był podróżą służbową.

czytaj więcej »

Za uszkodzenie służbowego auta kierowca musi zwrócić pracodawcy kwotę odpowiadającą trzykrotności pensji.

czytaj więcej »

Gdy wyprodukowane rzeczy są przewożone do finalnego odbiorcy, to jest przewóz na potrzeby własne. Ale nie tylko wtedy. Tak wynika z wyroku NSA.

czytaj więcej »

Jeśli brakuje oznakowania przy wjeździe na płatny odcinek drogi, kierowca może nie wiedzieć, że powinien zapłacić za przejazd. Tak orzekł warszawski sąd.

czytaj więcej »

Podczas kontroli ITD jednym z najczęstszych naruszeń jest nieokazanie wymaganego dokumentu. Karany za to jest kierowca oraz zarządzający transportem.

czytaj więcej »

Badania lekarskie i psychologiczne będą przeprowadzane w innym trybie.

czytaj więcej »

Za 4 lata nowe pojazdy będą wyposażone w innowacyjne tachografy.

czytaj więcej »

Brytyjskie autostrady będą płatne dla ciężarówek powyżej 12 ton. W Niemczech mają płacić wszyscy zagraniczni kierowcy.

czytaj więcej »

Data na zaświadczeniu nie może być fałszywa. Musi to być data jego wystawienia.

czytaj więcej »

Samozatrudniony kierowca jest wyjątkowo narażony na przeciążenie pracą. Dlatego musi przestrzegać przepisów o czasie pracy kierowców.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek wprowadzić i stosować regulaminy pracy oraz wynagradzania, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

czytaj więcej »

Stacje kontroli pojazdów muszą zapisywać przebieg samochodu podczas jego przeglądu.

czytaj więcej »

Pracownika można zobowiązać do odbycia podróży służbowej w umowie cywilnoprawnej.

czytaj więcej »

Jeśli wyjazd jest uzgodniony z pracownikiem, to nie jest podróżą służbową. Nie przysługują więc należności za delegacje.

czytaj więcej »

Do świadczenia usług pomocy drogowej z przekroczeniem granicy wystarczy międzynarodowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Samozatrudniony kierowcamoże wykonywać przewóz na potrzeby własne. Musi wtedy także przestrzegać czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

wiper-pixel