WYDANIE ONLINE

Podłączanie do tachografu jakichkolwiek urządzeń dodatkowych, fałszujących jego zapisy i wpływających na jego pracę jest całkowicie zabronione.

czytaj więcej »

Kierowcy uciekają się do różnych sposobów fałszowania czasu jazdy. Robią to, by uniknąć kar i więcej zarobić. Niestety, gdy zostaną złapani przez ITD, grożą im wysokie sankcje.

czytaj więcej »

Kierowcy mają kilka sposobów fałszowania zapisów tachografów. Najczęściej używają magnesu.

czytaj więcej »

Kierowcy posługują się kartą do tachografu cyfrowego kogoś innego. Robią to po to, żeby ciężar czasu jazdy rozłożyć na kilka osób.

czytaj więcej »

Kierowcy uciekają się też do takich sposobów oszustw, jak manipulacje zegarem tachografu.

czytaj więcej »

Kierowcy boją się, że w trakcie przeszukania inspektorzy ITD znajdą dowody na przekroczenie norm czasu pracy, czyli wykresówki z zarejestrowanymi naruszeniami.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie ma obowiązku szczegółowej analizy danych dotyczących czasu pracy kierowców. Jednak wtedy łatwiej wykryje naruszenia.

czytaj więcej »

Sposobem na to, aby aktywność kierowcy nie była rejestrowana, jest jazda z otwartym tachografem.

czytaj więcej »

Kierowca prowadzi pojazd bez karty, gdy chce ukryć czas prowadzenia. Wówczas jazda zapisuje się w pamięci tachografu, lecz kierowca nie jest zidentyfikowany.

czytaj więcej »

Ustawa o transporcie drogowym przewiduje surowe kary za fałszowanie zapisów czasu jazdy.

czytaj więcej »

Organy kontrolne uważają, że przedsiębiorca odpowiada za zatrudnionych przez siebie kierowców. Kary może uniknąć tylko w wyjątkowych sytuacjach.

czytaj więcej »

Gdy na skutek przyłożenia magnesu do impulsatora tachograf stracił legalizację, to przewoźnik nie zostanie ukarany dwa razy. Tak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca ewidentnie jest winny za naruszenie i został za nie ukarany, to przewoźnik ma prawo dowodzić swojego braku odpowiedzialności i nie ponieść kary. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu.

czytaj więcej »

Przewoźnik może uniknąć kary za manipulowanie wskazaniami tachografu przez kierowców, gdy przebieg zdarzeń i okoliczności będzie sprzyjający. Musi przygotować odpowiednie argumenty.

czytaj więcej »

W wielu państwach UE zmiana wskazań tachografu zawsze traktowana jest jako poważne przestępstwo i grozi za to wysoka grzywna oraz pozbawienie wolności.

czytaj więcej »

Inspektorzy sprawdzają stan techniczny pojazdu, wymagane dokumenty, a przede wszystkim, czy kierowcy przestrzegają czasu pracy.

czytaj więcej »

Inną metodą oszustw jest montowanie wyłączników w tachografach. Powoduje to, że urządzenie rejestruje odpoczynek w zamian jazdy.Ponadto uszkadza to tachograf.

czytaj więcej »

Czasami kierowcy ręcznie zaznaczają odpoczynek na wykresówce w miejscu, gdzie powinny znaleźć się dane dotyczące jego aktywności zapisane za pomocą tachografu.

czytaj więcej »

wiper-pixel