Jakie zmiany w obsłudze tachografów obowiązują od 20 sierpnia?

Przed wejściem w życie pakietu mobilności kontrolerzy bardzo łagodnie podchodzili do wymogu odnotowywania za pomocą wpisów manualnych innych aktywności poza jazdą. Jeśli na karcie, wykresówce lub wydruku wpisana była wyłącznie jazda i okresy odpoczynku, nie nakładali kar.

Pakiet mobilności wchodzi w życie – od kiedy musisz wprowadzić poszczególne zmiany?

Pakiet mobilności został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE ostatniego dnia lipca, więc jego pierwsze przepisy wchodzą w życie 20 sierpnia br. Następne zmiany zaczną obowiązywać stopniowo w kolejnych latach. Zobacz, na kiedy masz się przygotować do każdej z nich.

Plakat z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk [PLIK DO POBRANIA]

Mamy dla Ciebie plakat, który pokazuje, jak skutecznie dezynfekować ręce, żeby pozbyć się koronawirusa. Wydrukuj i rozdaj kierowcom albo po prostu prześlij im plik.

Plakat z instrukcją skutecznego mycia rąk [PLIK DO POBRANIA]

Mamy dla Ciebie plakat, który obrazuje, jak skutecznie myć ręce, żeby pozbyć się koronawirusa. Wydrukuj i rozdaj kierowcom albo po prostu prześlij im plik.

Na jakie nowe wymogi wobec firm transportowych musisz się przygotować w związku z Pakietem Mobilności?

Pakiet Mobilności to zbiór przepisów, które mają regulować transport drogowy w UE. Został już przegłosowany w Parlamencie Europejskim, a teraz trwają ustalenia na jego temat pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Europejską a Komisją Europejską. Obecnie rozważana wersja jest bardzo niekorzystna dla polskich firm transportowych. Na co musisz się przygotować?

Kompletna lista towarów, które są objęte obowiązkiem monitorowania przewozu

Do listy towarów objętych obowiązkiem monitorowania dodano kolejne artykuły. Ponieważ przeszukiwanie kilku aktów prawnych, żeby się przekonać, czy przewóz musi być monitorowany, jest kłopotliwe, przygotowaliśmy dla Ciebie zbiorcze zestawienie wszystkich towarów, których transport trzeba śledzić.

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

W jaki sposób firma przewozowa może odpowiadać za uszkodzenie towaru oraz jak może się bronić przed koniecznością poniesienia odpowiedzialności. Sprawdź!

Czy przewoźnik musi się rejestrować w BDO?

Czy firma transportowa, niewykonująca transportu odpadów musi się rejestrować w BDO? Załóżmy, że w przedsiębiorstwie wykonuje się drobny serwis samochodu np. wymiany olejów, klocków hamulcowych, żarówek itp. Są to jednak drobne, incydentalne naprawy, firma nie prowadzi serwisu np. wymiany opon czy innych podzespołów. Chodzi tu o proste wymiany, które każdy kierowca czy właściciel pojazdu może wykonać własnoręcznie? Czy taka firma musi się zgłosić do BDO?