Zmienią się górne limity kar dla firm i procedura karania zarządzających

W nowej ustawie o transporcie podwyższono limit przewidziany dla łącznej sumy kar nakładanych podczas kontroli drogowej na firmy przewozowe. Zmieniono też procedurę nakładania kar na zarządzających transportem.

Zmiany w taryfikatorze kar dla osób zarządzających transportem będą bardzo duże

Taryfikator kar nakładanych na zarządzających transportem zmienił się diametralnie. Zmodyfikowano zasady nakładania kar oraz zróżnicowano odpowiedzialność za naruszenia norm czasu pracy kierowców w zależności od rodzaju naruszenia.

Zmiany w karach za nieprawidłowe stosowanie wykresówek, kart cyfrowych i tachografów

Zdecydowanie najwięcej nowych kar w zmienionym taryfikatorze to właśnie kary za naruszenie przepisów o stosowaniu tachografów. Jest ich o około 30% więcej. Jakie kary dodano do taryfikatora?

Za usterki techniczne zapłaci nie tylko kierowca, ale też firma

Do tej pory za stan techniczny pojazdu odpowiadał wyłącznie kierowca – na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń. Teraz to się zmieni. Karę za usterki techniczne wykryte w pojeździe podczas kontroli zapłacą też zarządzający transportem i firma.

Uwaga, teraz ITD będzie nakładać na firmy podwójne kary za przeładowanie!

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, za przeciążenie pojazdu lub przekroczenie dopuszczalnej szerokości bądź długości pojazdu albo zespołu pojazdów firma poniesie dwie kary. Ile możesz zapłacić i za co dokładnie będą nakładane nowe sankcje?