Zadania kierowcy związane z zabezpieczeniem ładunku

Oto lista zadań, której powinien używać każdy kierowca, aby mieć pewność, że dopilnował przy załadunku towaru wszystkiego, co jest potrzebne, aby ładunek był bezpieczny. O co trzeba zadbać?

O czym pamiętać przy stosowaniu do mocowania ładunków pasów mocujących i łańcuchów

Pasy mocujące to środek mocowania, który jest zdecydowanie najczęściej używany do mocowania standardowych ładunków. Cechuje się dużą uniwersalnością zastosowania oraz wysokimi parametrami. Jak go używać?

Najczęściej używane sposoby mocowania ładunków

Metod mocowania jest bardzo wiele, ale kierowcy zwykle używają kilku najskuteczniejszych, a jednocześnie najprostszych. I słusznie. Które sposoby najlepiej wybrać?

Mocowanie ładunków na pojeździe – czym się kierować

Co prawda załadunku zwykle dokonuje załadowca, ale z punktu widzenia służb kontrolnych za zamocowanie towaru odpowiedzialny jest kierowca. Czym powinien się kierować, sprawdzając, czy towar jest dobrze zabezpieczony?

Mocowanie towarów niebezpiecznych

Przewóz i warunki mocowania towarów niebezpiecznych są uregulowane  szczególnymi przepisami. Jakie wymogi w nich przewidziano?

Jak zamocować europalety?

Najczęściej do przewozu towarów używa się europalet (ISO 445-1984). Zazwyczaj są one wykonane z drewna i mają wymiary 800 × 1200 × 150 mm.

Jak zabezpieczyć do transportu pojazdy, przyczepy lub naczepy, które mają być przewożone?

Samochody, przyczepy i na­czepy należy przewozić wyłącznie na pojazdach do tego przeznaczo­nych. Pojazdy te muszą być wy­posażone w odpowiednią liczbę właściwie usytuowanych punk­tów mocowania o odpowiedniej wytrzymałości.

Jak przygotować pojazd do przewozu?

Przed załadowaniem zawsze koniecznie sprawdź, czy platfor­ma ładunkowa pojazdu, nadwozie oraz wszelkie urządzenia mocują­ce są w dobrym stanie i nadają się do użytku.