Zmiany w karcie ewidencji czasu pracy

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zakłada gromadzenie nie tylko indywidualnych kart ewidencji czasu pracy, ale też innych dokumentów. Zmieniła się też karta ewidencji.

W jaki sposób ustalić, jak długo masz przechowywać dokumentację poszczególnych pracowników?

Długość okresu przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. została uzależniona od momentu, w którym pracownik został zatrudniony. Jak to liczyć, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, np. gdy pracownik wrócił do firmy po okresie pracy w innym miejscu?

W jaki sposób kontynuować prowadzenie „starych" akt osobowych po powtórnym zatrudnieniu pracownika

Według nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej trzeba wrócić do prowadzenia akt pracowniczych, jeśli ponownie zatrudnimy pracownika – nawet jeśli stanie się to po dłuższej przerwie. Jak w praktyce należy to zrobić?

Na podstawie jakich dokumentów można wydać rodzinie dokumentację pracownika?

Członkowie rodziny pracownika mają prawo do odbioru dokumentacji pracowniczej po okresie jej przechowywania. Przepisy nakazują także wydanie im kopii z całości lub części dokumentacji pracowniczej. Na jakiej podstawie pracodawca może to zrobić?