Zmiany w karcie ewidencji czasu pracy

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zakłada gromadzenie nie tylko indywidualnych kart ewidencji czasu pracy, ale też innych dokumentów. Zmieniła się też karta ewidencji.

W jaki sposób ustalić, jak długo masz przechowywać dokumentację poszczególnych pracowników?

Długość okresu przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. została uzależniona od momentu, w którym pracownik został zatrudniony. Jak to liczyć, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, np. gdy pracownik wrócił do firmy po okresie pracy w innym miejscu?

W jaki sposób kontynuować prowadzenie „starych" akt osobowych po powtórnym zatrudnieniu pracownika

Według nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej trzeba wrócić do prowadzenia akt pracowniczych, jeśli ponownie zatrudnimy pracownika – nawet jeśli stanie się to po dłuższej przerwie. Jak w praktyce należy to zrobić?