Kto może przeprowadzać kontrole ciężarówek na drodze?

Kontrola na drodze to bardzo ważny moment. Jeśli kontrolujący wykryje jakieś nieprawidłowości, kierowca, osoba zarządzająca transportem w jego firmie i właściciel firmy mogą zapłacić bardzo wysokie kary. Kto może skontrolować kierowcę?

Jakie dokumenty sprawdzi inspektor podczas kontroli na drodze?

Efektem kontroli na drodze może być kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa – jeśli inspektor uzna, że coś wzbudza jego wątpliwości. Dlatego powinieneś jeszcze przed wyjazdem upewnić się, czy masz wszystkie dokumenty, których zażąda inspektor – i czy jest w nich to, co trzeba.

Jak przebiega zatrzymanie dowodu rejestracyjnego?

Nie ma już obowiązku posiadania w pojeździe dowodu rejestracyjnego, więc kontrolerzy dokonują tzw. wirtualnego zatrzymania tego dokumentu. Jak to się odbywa i kiedy może do tego dojść?

Jak obsługiwać tachografy cyfrowe?

Jakie symbole oznaczają poszczególne czynności kierowcy, odnotowywane za pomocą tachografu cyfrowego? Na czym polega zasada „jednej minuty”? Jak często trzeba zgrywać dane z tachografu? Jeśli nie wiesz, to lepiej szybko sprawdź, bo kary za brak tej wiedzy są wysokie.

Co zawiera protokół z kontroli transportu?

Na podstawie ustaleń kontroli inspektor sporządza protokół. Podpisują go inspektor i kontrolowany kierowca. Kierowca ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli, może też odmówić podpisania go – nawet bez podawania przyczyny.

Jak obsługiwać tachograf analogowy?

Tachografy analogowe powoli wypierane są przez urządzenia cyfrowe. Jednak wciąż jeszcze w wielu samochodach można je znaleźć. Jak posługiwać się wykresówkami, aby nie narazić się na kary?

Co musisz wiedzieć o tachografach, żeby nie dostać kary od ITD?

Od tego, co zarejestruje tachograf, zależy nie tylko wysokość wynagrodzenia kierowcy, ale także to, czy on i jego firma nie zapłacą bardzo wysokiej kary przy najbliższej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Jak się przed tym uchronić?