Możesz wprowadzić inne diety i ryczałty niż w rozporządzeniu

Przepisy pozwalają pracodawcy na ustalenie dla kierowców innych kwot diet i ryczałtów noclegowych niż stawki przewidziane w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Jednak jeśli się na to zdecydujesz, musisz przestrzegać kilku zasad. Jakich?

Jakie składniki pensji trzeba wliczać do wynagrodzenia minimalnego kierowców?

Kierowcy zazwyczaj dostają dużo dodatków do wynagrodzenia zasadniczego – premie, nagrody, zaliczki na poczet dyżurów, należności z tytułu podróży służbowych itp. Pamiętaj, że nie wszystkie z tych składników można zaliczyć do wynagrodzenia minimalnego.

Jakich zasad musisz przestrzegać w związku ze stawką minimalną dla kierowców na zlecenie

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, podobnie jak pracownicy etatowi, nie mogą dostać pensji mniejszej niż stawka minimalna. Jak ją obliczyć i jak udokumentować w przypadku kierowców pracujących na zlecenie?