Podwyższone kwoty wolne od potrąceń – jak stosować nowe przepisy tarczy 3.0

Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników. W praktyce okazało się jednak, że nowe przepisy są mocno nieprecyzyjne, więc powodują sporo problemów. Zobacz, jak możesz sobie z nimi poradzić.

Których składników pensji, często występujących podczas epidemii, nie wlicza się do wynagrodzenia urlopowego kierowcy?

Obliczanie wynagrodzeń urlopowych kierowców może być w tym roku utrudnione, ponieważ na skutek epidemii wielu pracowników w ostatnich miesiącach otrzymywało nietypowe składniki pensji, np. wynagrodzenia za przestój albo za okresy usprawiedliwionej nieobecności. Jak sobie z tym poradzić?

Kogo możesz zaliczyć jako członka rodziny według nowych przepisów o potrąceniach – 5 przykładów z życia

Żeby prawidłowo obliczyć wysokość kwoty wolnej od potrąceń w wynagrodzeniu Twojego kierowcy, musisz wziąć pod uwagę, ilu członków rodziny pozostaje na jego utrzymaniu. Kogo, według ustawy, zalicza się do rodziny?

Kiedy utrata pracy uprawnia do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń?

Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń następuje wtedy, gdy utrata pracy lub obniżenie zarobków mają związek z działaniami „podjętymi na terytorium RP, służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2”. Co to znaczy?

Jak rozumieć „obniżenie wynagrodzenia” , które uprawnia do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń?

Kwoty wolne od potrąceń są zwiększone, jeśli pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Jednak w przepisach nie wyjaśniono, co można uznać za obniżenie wynagrodzenia. Czym więc masz się kierować?

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia kierowcy, gdy zmniejszenie etatu lub przestój zaczęły się w trakcie miesiąca

Zdarza się, że pracodawcy obejmują pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżają im wymiar czasu pracy w trybie ustawy antykryzysowej w trakcie miesiąca (w innym dniu niż pierwszy dzień roboczy miesiąca). Jak wówczas obliczyć wysokość pensji?

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe kierowcy, który miał przestój lub obniżony wymiar?

Z powodu epidemii w tym roku przy obliczaniu wynagrodzeń za urlop wielu pracodawców będzie musiało uwzględnić zmiany, wprowadzone w firmie. Kierowcy w Twojej firmie byli na przestoju albo mają obniżony wymiar czasu pracy? Zobacz, jak obliczyć ich wynagrodzenie urlopowe.

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń, podwyższona na podstawie tarczy 3.0?

Zgodnie z nowymi przepisami musisz przyjąć nowe poziomy kwoty wolnej od potrąceń. Jaką wysokość powinieneś przyjąć, w zależności od sytuacji pracownika? Czy trzeba brać pod uwagę kwotę netto, czy brutto?