Zezwolenie kategorii VII

Wydanie tego zezwolenia jest obwarowane wieloma warunkami. W dodatku być może w tym przypadku będziesz musiał pokryć koszty przystosowania drogi do przejazdu Twoim pojazdem nienormatywnym. Sprawdź, co Cię obowiązuje.

Zezwolenie kategorii II

Które pojazdy zostaną objęte tym zezwoleniem? Jakie są zasady jego wydawania? Co zawiera wniosek potrzebny do uzyskania zezwolenia?

Zezwolenie kategorii I

Do czego będzie uprawniać to zezwolenie? Kiedy będziesz musiał je uzyskać? Ile za nie zapłacisz?

Zezwolenia kategorii III-VI

Każde z tych zezwoleń będzie wydawane według innej procedury oraz różni się od pozostałych wysokością opłaty. Jak można je uzyskać? Co zawiera wniosek?

Umowa nie może wyłączać nikogo od odpowiedzialności za naruszenie

Umowa, którą zawierasz z kontrahentem, nie może anulować odpowiedzialności nadawcy lub załadowcy wynikającej z przepisów prawa transportu drogowego. Jak ją skonstruować?

Odpowiedzialność za przewóz nienormatywny ponoszą wszyscy, którzy brali w nim udział

Nieważne, jak firma nazywa prowadzoną przez siebie działalność. Kara za naruszenie zostanie nałożona na podstawie faktycznego udziału firmy przy przewozie nienormatywnym. Jaki to może być udział?

Kiedy odpowiedzialność za naruszenie ponoszą pozostałe osoby?

Odpowiedzialne za naruszenie przepisów o przewozach nienormatywnych są osoby, które miały wpływ na powstanie naruszenia lub wyraziły na nie zgodę. Kto, poza przewoźnikiem, najczęściej może zostać ukarany?

Kiedy możesz się uwolnić od kary?

Do 2011 r. przewoźnik był karany za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia bez względu na okoliczności. Od niedawna to się zmieniło. W jakich sytuacjach nałożona na Ciebie kara zostanie umorzona?