Zmieniły się zasady rozliczania delegacji

Nowe stawki diet przyznawanych za krajowe i zagraniczne podróże służbowe zostały określone w przepisach, które weszły w życie 1 marca 2013 r. 

Zmieniły się stawki diet za pobyt za granicą

Pracownikowi przysługuje świadczenie w wysokości, która obowiązuje dla danego państwa. Może także otrzymać zwrot kosztów przewozu bagażu.

Za służbowy wyjazd przysługują liczne świadczenia

Dieta za delegację należy się pracownikowi prywatnemu i państwowemu. Ponadto może on liczyć na zwrot kosztów poniesionych w podróży oraz poprosić o zaliczkę.

Za nocleg krajowy przysługuje zwrot do 600 zł

Pracownikowi należy się zwrot wydatków poniesionych za nocowanie w kraju. Są sytuacje wyjątkowe, w których przełożony może oddać większą sumę.

Wzrosła wysokość diety krajowej

Po zmianach przepisów dieta za dobę podróży na terenie Polski wynosi 30 zł. Gdy pracownik ma zapewniony bezpłatny posiłek podczas wyjazdu, wtedy wysokość diety ulega zmniejszeniu.

Ryczałt na przejazdy komunikacją miejską nie zawsze pokrywa faktycznie poniesione wydatki

Pracownikowi przysługuje 6 zł ryczałtu na przejazdy komunikacją miejską. Dostanie go za każdą dobę podróży krajowej, w której korzystał z lokalnych środków transportu.

Pracownikowi należy się zwrot kosztów podróży

Jeżeli delegowany jedzie własnym samochodem, to dostanie zwrot pieniędzy wyliczony według odpowiedniej stawki za kilometr. Natomiast kierowcy podróżującemu służbowym autem nie przysługuje zwrot wydatków na przejazd.

Pracownik musi okazać odpowiednie dokumenty

Termin na rozliczenie delegacji to 2 tygodnie. Tyle czasu ma podwładny, by dostarczyć rachunki. Nie musi dokumentować diet oraz ryczałtów.