Zakres czasu pracy obejmuje określone czynności

Czas pracy samozatrudnionych kierowców liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy, gdy wykonują czynności związane z przewozem.

W porze nocnej można pracować 4 godziny

Przewoźnik musi określić dla samozatrudnionych kierowców 4 godziny od 0.00 do 7.00, które będą stanowiły porę nocną.

Tygodniowy czas pracy ograniczony do 48 godzin

Podstawowym limitem jest 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, ale można go przedłużyć do 60 godzin.

Samozatrudnionym przysługują przerwy w pracy

Samozatrudnieni kierowcy i pracujący w ramach umowy zlecenia nie mogą pracować dłużej niż 6 kolejnych godzin bez przerwy.

Prowadzenie ewidencji dla samozatrudnionych to obowiązek

Od 16 lipca 2013 r. kierowcy samozatrudnieni oraz wykonujący zadania na podstawie umowy zlecenia muszą mieć ewidencję czasu pracy.

Odbieranie odpoczynków nadal takie samo

Nowa ustawa o czasie pracy kierowców w zakresie odpoczynków nie wprowadziła żadnych zmian.

Nowe przepisy dla samozatrudnionych

Zmieniona ustawa o czasie pracy kierowców objęła swoimi regulacjami osoby samozatrudnione.

Nie wolno planować nadgodzin

W harmonogramie nie wolno planować więcej pracy, niż przypada w obowiązującym wymiarze czasu pracy.