Zbyt częste L4? Firma ma prawo zwolnić

Jeśli kierowca choruje na tyle często, że pracodawca musi szukać zastępstw, to może dostać wypowiedzenie. Jednak firma musi wziąć pod uwagę całokształt pracy kierowcy.

Zachowanie kierowcy to wizytówka przedsiębiorstwa

Złe, niekulturalne zachowania kierowców wpływają negatywnie na opinię o firmie i na markę pracodawcy. Ponadto ważna jest też lojalność pracownika.

Za uszkodzony towar można stracić wypłatę

W zależności od tego, czy klient zgodził się przyjąć wadliwy towar, czy odmówił, firma ma prawo nie wypłacić pensji kierowcy lub stosownie ją obniżyć.

Za kradzież towaru grożą poważne konsekwencje

Jeżeli kierowca był odpowiedzialny za załadunek towaru, to wszelkie jego uszkodzenia oraz celowe uchybienia w dostawie zostaną ukarane.

Wypowiedzenie umowy o pracę należy dobrze uzasadnić

Jeśli naruszenia są cięższe, jest ich więcej albo gdy stosowane wcześniej środki dyscyplinujące nie przyniosły skutku, pracodawca może zwolnić kierowcę.

Utrata prawa jazdy to powód do natychmiastowego zwolnienia

Jeśli kierowca stracił uprawnienia do kierowania pojazdami z własnej winy, to można wręczyć mu „dyscyplinarkę”.

Tylko konkretnej osobie można obniżyć pensję

Nie można przerzucać odpowiedzialności za źle wykonaną usługę na całą brygadę. Jeśli więc pracodawcy nie uda się ustalić winnego, nie może obniżyć lub nie wypłacić pensji.

Sposób ukarania zależy od stopnia winy kierowcy

Gdy kierowca naruszy swoje obowiązki pracownicze, firma może wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Będą one zależały od rodzaju winy i tego, czy kierowca działał specjalnie.

Sąd może przywrócić kierowcę do pracy

Jeśli okaże się, że dyscyplinarne zwolnienie nie spełnia choć jednego koniecznego warunku, kierowca może wrócić do pracy lub dostać odszkodowanie.

Przewóz pasażerów wymaga szczególnej ostrożności

Jeśli kierowca autobusu narazi życie lub zdrowie pasażerów, może zostać zwolniony z pracy. Natomiast jeżeli pomylił trasę, nie ma powodu, żeby karać go w ten sposób.