Wysokość kar za naruszenie przepisów transportowych

Taryfikator kar został określony w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym. Znajdziesz tam kary za łamanie nie tylko norm ustawy o transporcie drogowym, lecz także innych szczegółowych przepisów.

Udowodnienie nieprawdziwości dokumentu urzędowego

Ważnym dowodem w postępowaniu prowadzonym przez inspekcję są dokumenty urzędowe. Czy możemy podważyć ich prawdziwość?

Przesłuchanie strony i świadków

Ostatnim ale nie mniej istotnym sposobem gromadzenia informacji w sprawie, który możemy wykorzystać, jest wniosek o przesłuchanie strony oraz świadków.

Odniesienia w decyzji do faktów

Brak odniesienia do wszystkich faktów i okoliczności, które miały miejsce, również stanowi dobry argument do odwołania się od decyzji.

Nowy dokument typu Artykuł utworzony przez Małgorzata Latawiec-Jóźwiak

Błędy inspektorów podczas ważenia pojazdów Jeśli inspektor podczas kontroli zważy pojazd tylko raz, poprzez odwołanie możemy doprowadzić nawet do umorzenia postępowania w sprawie nałożenia kary. Musimy tylko nauczyć kierowców, jak powinni zareagować.

Nieuzasadniona przewlekłość postępowania

Czasem od przeprowadzenia kontroli drogowej do wydania decyzji mija kilka lub kilkanaście miesięcy. Jeśli nie dostajemy w tym czasie żadnego zawiadomienia, możemy napisać w tej sprawie odwołanie.

Nieuwzględnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć

W przypadku gdy naruszenie przepisów nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których podmiot wykonujący przewozy nie mógł przewidzieć, nie nakłada się kary. Jeśli inspektor mimo to ją nałoży, warto się odwołać od decyzji.

Na odwołanie od decyzji ITD o karze mamy tylko 14 dni

Jeśli złożymy odwołanie po terminie – nie zostanie rozpatrzone. Ale tak samo będzie, jeżeli wyślemy je za wcześnie, to znaczy przed otrzymaniem decyzji.

Kto płaci kary za naruszenia przepisów transportowych

Kary nakładane przez ITD grożą kierowcy, osobie zarządzającej transportem i wykonującej przewozy oraz innym podmiotom. Kiedy to jest możliwe?