Służby kontrolne ITD – rozróżnienie i kompetencje

Zgodnie z powszechną opinią Inspekcja Transportu Drogowego to służba, w ramach której każdy inspektor zajmuje się tym samym. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W strukturach ITD znajdują się bowiem trzy służby i każda z nich ma inne obowiązki. To przekłada się też oczywiście na kontrole funkcjonariuszy oraz nakładane przez nich kary.

Służby kontrolne ITD – rozróżnienie i kompetencje

Zgodnie z powszechną opinią Inspekcja Transportu Drogowego to służba, w ramach której każdy inspektor zajmuje się tym samym. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W strukturach ITD znajdują się bowiem trzy służby i każda z nich ma inne obowiązki. To przekłada się też oczywiście na kontrole funkcjonariuszy oraz nakładane przez nich kary.Zadania stawiane przed Inspekcją Transportu Drogowego wykonują Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz 16 wojewódzkich inspektorów transportu drogowego. GITD i WITD realizują zupełnie inne obowiązki, które w większości nie pokrywają się ze sobą. Ponieważ służby te nie mają tych samych kompetencji i uprawnień, powstaje zamieszanie oraz wiele nieporozumień. Często kierowcy nie wiedzą, kto ich zatrzymał do kontroli i jakie posiada uprawnienia – co może sprawdzić, za co może ukarać, a czego nie wolno mu kontrolować.