W jakich systemach czasu pracy można zatrudnić kierowcę

Kierowcę wolno zatrudnić w podstawowym, równoważnym, przerywanym, zadaniowym lub mieszanym systemie czasu pracy. Przypominamy, czym różnią się poszczególne systemy.

Samozatrudnionemu kierowcy przysługują określone przerwy w pracy

Kierowcy samozatrudnieni i pracujący w ramach umowy-zlecenia nie mogą pracować dłużej niż sześć kolejnych godzin bez przerwy. Jeśli firma nie udzieli mu przerwy, grozi jej za to kara, która może być ponowiona.

Przy tworzeniu harmonogramu nie wolno planować nadgodzin

W harmonogramie nie wolno planować więcej pracy niż przypada w obowiązującym wymiarze czasu pracy. O czym jeszcze warto pamiętać przy jego przygotowywaniu?

Nie dla wszystkich kierowców musimy tworzyć harmonogramy

Kierowcy z reguły pracują w różnych porach, więc harmonogram ich pracy jest konieczny. Jednak są wyjątki.

Kto kontroluje ewidencję samozatrudnionych kierowców i właściciela firmy

Jeśli właściciel firmy sam wykonuje przewozy, wtedy jego czas pracy powinien być odnotowywany w ewidencji. Podobnie jak praca samozatrudnionych kierowców. Jednak tych ewidencji PIP nie kontroluje. Kto zatem może ją sprawdzić?

Kierowcom trzeba wyznaczyć dwie różne pory nocne

Kierowców obowiązują dwie pory nocne. Warto je tak wyznaczać, żeby kierowca jak najrzadziej pracował w nocy, ponieważ znacznie utrudnia to korzystne dla firmy planowanie czasu pracy.

Kiedy wolno stosować uproszczoną ewidencję czasu pracy

Firma, która zatrudnia kierowcę na etat musi zdecydować, w jakiej formie będzie prowadziła ewidencję jego czasu pracy. Nie wystarczy lista obecności z odnotowanymi dniami pracy, urlopami i zwolnieniami chorobowymi. W tym artykule podpowiadamy, co powinna zawierać taka ewidencja.

Kiedy jest możliwa zmiana harmonogramu czasu pracy kierowcy

Harmonogramu czasu pracy kierowcy nie można zmieniać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca zostanie do tego zmuszony okolicznościami lub kierowca go o to poprosi.

Jakie pory nocne obowiązują kierowcę

Kierowcę obowiązują dwie pory nocne. Jedna określa, kiedy kierowcy należy się dodatek za pracę w porze nocnej, a druga służy ograniczeniu pracy w porze nocnej.