Trybunał Konstytucyjny: kierowcy nie powinni dostawać ryczałtów

Zdaniem Trybunału kierowcom w transporcie międzynarodowym nie trzeba zwracać kosztów za noclegi. Jeśli w ciężarówce jest dobrze wyposażona kabina, nie musisz wypłacać im ryczałtów ani pokrywać rachunków za hotele. Od kiedy?

Firmy zatrudniające od 20 do 50 pracowników bez regulaminów i ZFŚS

Od 1 stycznia 2017 r. firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników mają być zwolnione z obowiązku tworzenia ZFŚS. Nie będą też musiały tworzyć regulaminów. Ponadto wydłużone zostaną terminy na złożenie odwołania do sądu pracy.

Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy musi być płatne raz w miesiącu

 Nie będziesz już miał możliwości wypłacania kierowcy zatrudnionemu na zlecenie wynagrodzenia raz na kwartał. Ani przekazywania jego pensji komuś innemu. Sprawdź, co musisz zmienić w umowach.

Stawka godzinowa będzie co roku podwyższana

W roku 2017 stawka godzinowa będzie wynosiła 13 zł. Jednak ma być corocznie zwiększana, podobnie jak stawka minimalna stosowana w przypadku umów o pracę.

Płaca minimalna na etacie wzrośnie do 2.000 zł

Będziesz musiał płacić kierowcom zatrudnionym na etacie co najmniej 2.000 zł brutto. Dotyczy to także osób, dla których jest to pierwszy rok pracy.

Pensja minimalna, gdy kierowca ma i umowę o pracę, i zlecenie

Może się zdarzyć, że zleceniobiorcą jest kierowca, którego zatrudniasz w swojej firmie też na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji musisz rozliczyć osobno obie te umowy.

Nowy obowiązek: ewidencjonowanie godzin pracy

Płaca minimalna zleceniobiorcy została określona stawką godzinową. Dlatego bardzo ważne będzie ustalanie liczby godzin poświęconych na realizację umowy. Jak to zrobić?

Nie wliczaj dodatku za pracę w nocy do wynagrodzenia minimalnego kierowcy

Od 1 stycznia 2017 r. dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie liczony jako składnik wynagrodzenia przy ustalaniu, czy pensja osiągnęła przynajmniej poziom płacy minimalnej. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie kierowcy na nowych zasadach.

Nie będzie potrzebna zgoda pracownika na przelanie wypłaty na konto

Mimo że prawie wszyscy pracodawcy przelewają wynagrodzenia na rachunek pracownika, według przepisów nadal podstawową formą wypłaty jest przekazanie gotówki.Od 1 czerwca 2017 r. ma się to jednak zmienić.